Bisschoppensynode 2023: “Voor een synodale kerk”

Op 9 en 10 oktober jongstleden heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding van de bisschoppensynode geopend. Deze synode staat in het teken van het thema: ‘Voor een synodale kerk’. In Apeldoorn heeft onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tijdens een pontificale Eucharistieviering in Apeldoorn de voorbereidingsfase van deze bisschoppensynode geopend. In zijn verkondiging ging onze aartsbisschop in op de betekenis van het ‘synode’. In het Nederlands kunnen we het vertalen als: ‘de weg samen gaan’. Dit synodale proces wordt over heel de wereld besproken. Alle landen, alle bisdommen en gemeenschappen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het is geen zaak van ‘ de meeste stemmen gelden’, we blijven de kerk die we zijn, maar worden van harte uitgenodigd om, met hulp van de Heilige Geest, naar elkaar te luisteren en te verstaan wat de Geest ons als kerk anno het derde millennium zegt. Paus Franciscus heeft alle bisschoppen van de kerk aangespoord om voorafgaand aan de bisschoppensynode die in 2023 zal worden gehouden, eerst hun oor te luisteren leggen. Ook onze aartsbisschop heeft deze aansporing opgepakt en binnen kort zal er een document verschijnen hoe de parochies in het synodale proces betrokken gaan worden. Paus Franciscus heeft erop aangedrongen dat alle bijeenkomst beginnen met het gebed ‘Ad sum”(voor U staan wij). Dat is het gebed tot de heilige Geest. (zie bijlage). Pater Jos Moons S.J. heeft in heel eenvoudige en duidelijke wijze het synodale proces verwoord die we ook aan u presenteren (zie bijlage). De gebedskaarten met het gebed tot de heilige Geest is ook voor alle gemeenschappen beschikbaar en ik wil u van harte uitnodigen om dit gebed met grote regelmaat te bidden. Dat de voorbereiding op en de synode zelf vruchtbaar mag zijn.

Pastoor Ton Huitink

Reacties zijn gesloten.