Vastenmaaltijd op Aswoensdag

Op 22 februari start de Vastentijd met Aswoensdag. We willen dan opnieuw een vastenmaaltijdorganiseren. Deze begint om 17:30 uur, voorafgaand aan de viering om 19:00 uur in de Buitenkerk. U kunt zich al opgeven als deelnemer via de pastoraatsgroep Kampen. … Lees verder

Inspiratieavond locatie Buitenkerk

Sinds de 2 inspiratieavonden in oktober en november is er veelgebeurd binnen onze geloofsgemeenschap. Bijzonderevieringen in de Advent, een prachtig kerstconcert van onzekoren, een zeer geslaagde kerstdoorloop voor kinderen opkerstavond, een mooie volle kerk waarin we samen kersthebben mogen vieren … Lees verder

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2023 gaat van start op zaterdag 14 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig. “Wat … Lees verder

Stille Omgang 2023

De Stille Omgang door het centrum van Amsterdam wordt in 2023 (18-19 maart) weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam … Lees verder