Van de Bestuurstafel

Beste medeparochianen, Per 1 januari 2022 heeft de heer Jeroen Goosen zijn taak als vice-voorzitter van het parochiebestuur moeten beëindigen. Hij woonde al geruime tijd ver buiten de parochiegrenzen en hij heeft per 1 januari binnen het bisdom ’s Hertogenbosch … Lees verder

Voedselbank

Afgelopen zondag 24 november, Christus Koning, werden diverse projecten inzameling voedselbanken Zwolle, Kampen en Elburg in de diverse kerken afgesloten. Vanuit het diaconaal pastoraat veel dank namens de voedselbankklanten voor de inzamelingen die door de parochianen bijeen zijn gebracht. Op … Lees verder

Dragende vleugels

We bidden het vaak tijdens de voorbeden.Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,spreid uw warmende lichtglans over ons uit.  Dan moeten er wel mensen in bestuur, locatieraden en werkgroepen gedragen kunnen worden! Beste medeparochianen, Met deze brief willen we u … Lees verder

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”.Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te … Lees verder