Corona virus en diaconaal handelen

Meerdere kerken hebben gevraagd of het Diaconaal Platform Zwolle handreikingen konden aangeven wat diaconieën of een enkel individu kan betekenen voor een ander die juist nu, in deze tijd hulp nodig heeft en niet gezien wordt.
In deze handreiking worden hier suggesties voor gedaan. Verder zijn opgenomen een aantal activiteiten, mogelijkheden en tips die, alhoewel op Zwolle benoemd zijn, toch in elke parochie of locatie navolging kunnen vinden.
Wees vrij deze te gebruiken en toe te passen voor uw eigen omgeving.

De Handreiking is geen statisch document. Het Diaconaal Platform van samenwerkende kerken in Zwolle staat open voor aanvullingen, suggesties en ideeën en zal met nieuwsbrieven vervolgen om u verder te informeren. Heeft u aanvullingen, geef deze gerust door aan consulent@diaconiezwolle.nl

200329 Basisdoc. Handreiking in tijden van coronacrisis 23 maart 2020

200409 Update 4 Nieuwsbrief DPZ 9 april 2020

Het is goed om juist in deze dagen van onzekerheid als kerken van verschillende gezindten samen op te trekken. Mochten jullie support of hulp van het DPZ nodig hebben, dan horen we het graag. We willen graag helpen.
We wensen jullie veel sterkte en Gods zegen bij het werk voor onze naaste.

Met vriendelijke groeten,
Fokke van Dalen
namens de
Stuurgroep Diaconaal Platform Zwolle.