Cursussen


Cursusaanbod

Tijdens de corona-periode zijn diverse cursussen online doorgegaan: Nieuwe Ruimte, LeerThuis, Sycamore. Zij kunnen weer worden opgestart, fysiek of online, wanneer parochianen van een locatie daarom vragen en het organiseren.

Informatie en aanmelding bij het parochiesecretariaat.


Op Weg

In vrijheid op weg met de Romeinen?
Wanneer ben je nu echt vrij? Ik leef in een vrij land zul je zeggen. Geen dictatuur, goede voorzieningen, geen honger? Nou ja, ik ben vrij! In vrijheid leven is ook best wel moeilijk. Als je in principe alles kunt kiezen is de voortdurende vraag: doe ik het eigenlijk wel goed. Had ik niet beter dit of dat kunnen doen, kunnen kiezen. Niet alleen zulke keuzestress bedreigt onze vrijheid. Er zijn ook allemaal geniepige manieren waarop onze vrijheid ingeperkt wordt: reclame die je aanpraat als je deze spullen koopt, je echt gelukkig wordt. Sociale media die je zelfbeeld een knauw geven, of middelen zoals alcohol en drugs die ineens belangrijker voor je worden, meer dan jezelf lief is.

Vrijheid en bevrijding spelen in het Christelijk geloof een belangrijke rol, maar dat zou je niet altijd zeggen. De filosoof Nietzche heeft ooit eens scherp opgemerkt dat die Christenen door Christus bevrijd schijnen te zijn, maar dan mochten ze er ook wel eens wat bevrijder uitzien!

Op het bovenstaande kun je leren zelf een antwoord te  geven. “Op Weg” is dus voornemens om “De brief van de apostel Paulus aan de Christenen van Rome” te gaan lezen en behandelen onder leiding van Jelle Cammengha. Op 29 maart 2023 wordt in het klooster, Kampen een introductieavond verzorgd op deze brief, waarbij een uitleg wordt gegeven over wat er zal worden behandeld. Bij voldoende deelname zal worden gestart met een aantal avonden.

Begintijd: 19.30 uur.

Opgeven voor de introductieavond bij: familie Rook, Tjipke van Dam of whatsapp: OP WEG

Organisatoren Tjipke van Dam, Cor Rook.


Korte cursus om geloof en contacten te verdiepen.
Reken je jezelf tot de katholieke kerk en wil je er wel eens wat meer van weten? Net gedoopt, verhuisd, getrouwd – of al langer parochiaan (in Kampen of IJsselmuiden) maar lang niet met anderen in gesprek geweest? Misschien is “Op Weg” iets voor jou: een inleidende cursus om je eigen geloof én elkaar beter te leren kennen. Thema’s zijn: de bijbel (ontstaan, gebruiksaanwijzing); de eucharistieviering (onderdelen, betekenis); de kerk (sacramenten, geschiedenis) en verbinding: het geloof in de wereld van
vandaag (kerk en samenleving). Voor de pauze ‘les’, erna verwerking in groepjes waarin je eigen vragen en ervaringen
centraal staan.

Op 5 woensdagavonden van 19:30 – 21:30 uur in Parochiecentrum ’t Klooster, Buiten Nieuwstraat 97, Kampen.
Begeleiding: Michael Buijkx.
Organisatie en aanmelden: Cor Rook (06 55823152) en Tjipke van Dam.


Voorbereiding op doop, communie, trouwen, enz.

Zie deze pagina:


Opleidingen

Het aartsbisdom Utrecht biedt opleidingen aan tot priester, diaken, geestelijk verzorger, catecheet en diaconaal assistent. Zie hier voor meer informatie.