Handreikingen Diaconie

Op de pagina Diaconie en Werken van barmhartigheid is onder het kopje Corona virus en diaconaal handelen de laatste nieuwsbrief opgenomen met handreikingen en tips om er te zijn voor de medemens.

Reacties zijn gesloten.