Enquête

Tijdens de actie kerkbalans 2016 is aan alle ingeschreven parochianen gevraagd een enquête in te vullen. Er werden o.a. vragen gesteld over uw inschrijving in de parochie, uw behoefte aan vieringen en andere activiteiten, uw mening over prioriteiten in de parochie en uw betrokkenheid.


De resultaten
In het parochieblad “Navolging Vandaag” van juni 2016 worden de resultaten gepubliceerd onder de titel “Het wordt doorgegeven”. Als voorproefje staat daarin een kwis met een deel van de antwoorden. 

 1. Hoeveel mensen komen vaker dan 24 keer per jaar in een viering?
 2. Hoeveel mensen komen minder dan 5 keer per jaar in een viering?
 3. Wat staat er in de top 5 van belangrijkheid voor wie naar de kerk gaat, bóven “mensen ontmoeten die ik ken”?
 4. Aan welke andere activiteiten dan kerkdiensten is het meeste deelgenomen?
 5. Hoeveel mensen bereiken we momenteel niet via de Navolging?
 6. Hoeveel mensen steunen de parochie niet (financieel)?
 7. Hoeveel van de respondenten bezoekt uitsluitend de kerkdiensten?
 8. Welke andere activiteiten zou de parochie moeten doen?
 9. Waarover is niet specifiek gevraagd maar wordt wel véél geklaagd?
 10. Waarover wordt nauwelijks geklaagd?
 11. Hoe kan de actie kerkbalans beter worden georganiseerd?
 12. Welke suggesties doen mensen zoal om op kosten te besparen?
 13. Welke suggesties worden zoal gedaan om inkomsten te verhogen?
 14. Welke suggestie om het financieel tekort te bestrijden was het méést wereldvreemd?
 15. Welke suggestie nam het Evangelie het meest serieus?

De antwoorden op deze vragen staan op pagina 35 in het parochieblad van juni 2016.

Afbeeldingsresultaat voor enquete

Op dinsdag 7 juni is er in de Jozefkerk een inspiratieavond onder de titel “het wordt doorgegeven”. Niet alleen voor penningmeesters en ‘kerkbalanslopers’ maar iedereen die betrokken is bij ledenadministratie, bezoekwerk, bezorging van de Navolging, website, nieuwsbrieven, fondsenwerving kortom: de communicatie in onze parochie.

Op deze site kunt u binnenkort de uitslagen lezen, zowel in aantallen en percentages als een deel van de antwoorden op de open vragen die gegeven zijn door jongvolwassenen, jonge gezinnen, vrijwilligers, mensen die niet regelmatig in de kerk komen etc.


Inspiratieavond “het wordt doorgegeven”

Op 7 juni is een groep betrokken parochianen bij elkaar gekomen in de Jozefkerk om te praten over de resultaten van deze enquete, maar ook van de enquete die naar de locatieraden is gezonden met 40 vragen over betrokkenheid van de parochianen bij aktiviteiten in de parochie en communicatie daarover. Eén van de opvallende dingen was dat we vaak opmerkingen krijgen en zeggen dat die worden doorgegeven, maar dat daarna nauwelijks wordt gecontroleerd of er dan verder iets mee wordt gedaan. Er zijn nog veel dingen te verbeteren. Elke locatie heeft iets kunnen vertellen dat goed gaat in de locatie. De locatie kreeg daarvoor een beloning, een bos bloemen om “door te geven”. 
De enquete is niet in detail uitgewerkt, er moet nog heel veel met elkaar gesproken worden om de resultaten te verwerken en daaruit goede ideeën te laten landen voor communicatie onder elkaar en van en naar parochianen, maar ook voor verbetering van procedures rondom aktie  Kerkbalans. Er werd een presentatie gegeven waarin het vragen om geld wordt beschouwd als het bij elkaar brengen van mensen die diensten verrichten en mensen die daarvoor willen betalen, een andere kijk op fondsenwerving. De basis hiervoor is een boek van Henry Nouwen dat speciaal voor ons door een parochiaan is vertaald vanuit het Engels. Bij de onderstaande links zal het worden opgenomen. 
Een avond is dan zomaar opeens voorbij, toen Michaël ons enthousiast in groepjes wilde verdelen om verder te praten bleek het al ruim na 22:00 uur te zijn en moest er een eind aan de bijeenkomst worden gemaakt. In september wordt weer een grote bijeenkomst gepland rondom de enquete(s) en de analyses daaruit. Dit wordt gedaan door de werkgroep ’80-20′ onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur met als gangmaker diaken Michaël Buijkx.


Documenten over de enquête (resultaten en analyses)