Fiscus schenkt mee

Kerkbalans parochie Thomas a Kempis
PCI Thomas a Kempis


Méér schenken met hulp van de fiscus.

Klik hier voor het formulier.

Uw financiële bijdrage aan erkende goede doelen is aftrekbaar van de belasting.  De Thomas a Kempis parochie is een zgn. ANBI, een algemeen nut beogende instelling (zie onder). U kunt daarom uw bijdrage aan de parochie opgeven bij de belastingopgave. Al uw giften bij elkaar moeten dan wel over een drempel (afhankelijk van uw inkomen) uitkomen.  Alleen over wat er boven die drempel uitkomt betaalt u minder belasting. Hoeveel minder hangt af van het tarief van uw hoogste ‘schijf’.

Het valt ook, eenvoudig en gratis, te regelen dat uw gift zelfs voor 100% aftrekbaar is. Dat betekent dat uw gift niet boven een drempel hoeft uit te komen en u er niet deels, maar helemaal géén belasting over betaalt. Klik hier voor een filmpje waarin de consumentenbond uitlegt hoeveel dat scheelt. Het is uiteraard aan u of u wilt overwegen het behaalde voordeel ten dele of helemaal dóór te schenken aan de kerk. De hoogte van het bedrag doet er niet toe, wel dat er een schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar of meer.

Periodieke giften: 100 % aftrekbaar.

Uw gift aan de parochie kan voor 100 % aftrekbaar zijn, dus zonder drempel of maximum. Voorwaarde is dat u een schriftelijke overeenkomst aangaat met de parochie om minstens 5 jaar (minimaal) hetzelfde bedrag te schenken. Vroeger moest zo’n overeenkomst bij de notaris worden opgemaakt en waren er dus kosten aan verbonden. Sinds 2014 hoeft dat niet meer. U hoeft slechts een formulier te printen en naar de parochie te sturen.

Hoe?

U kunt van de belastingdienst of van de parochie (RSIN al ingevuld) een formulier downloaden. Ook kunt u het secretariaat (038 460 98 60) vragen het u toe te sturen. U vult dat in, ondertekent het en stuurt het (in tweevoud) naar de parochie. De parochie vult het ook in en stuurt het (in enkelvoud) aan u terug. Vervolgens hoeft u alleen nog maar met uw bank de overmakingen te regelen en het jaar er op belastingaangifte te doen. Stel dat u bereid bent 250,- euro te schenken aan de parochie. Dan kunt u in het gunstigste geval met zo’n akte maar liefst 420,- overmaken om zelf op netto 250,- uit te komen. U kunt dit voor uw eigen situatie berekenen op schenkservice.nl

Andere Giften

Collectes zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat er niet kan worden aangetoond welk bedrag is geschonken.

Legaten worden vastgelegd bij de notaris in een testament waarbij het goede doel als erfgenaam wordt benoemd. De notaris is op de hoogte van de geldende (belasting)regels.

Ook ‘gewone’ overmakingen (aantoonbaar met bankafschriften) kunnen aftrekbaar zijn. De instelling waar het geld naar wordt overgemaakt moet dan wel erkend zijn als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en er mag geen tegenprestatie tegenover staan.
Voor aftrekbaarheid van giften gelden echter minimum en maximum bedragen. U moet eerst over een bepaalde drempel uitkomen en alleen het meerdere is aftrekbaar, tot een maximumpercentage van uw inkomen.
Het maakt hierbij geen verschil of u ieder jaar opnieuw een bedrag overmaakt, de parochie op een invulstrookje heeft laat weten dat u dat doet of uw bank een incassomachting heeft afgegeven. Alleen als u de “overeenkomst periodieke giften” met de parochie bent aangegaan voor 5 jaar of meer dan is uw gift niet beperkt maar voor 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Om giften af te kunnen trekken van het belastbaar inkomen moet het goede doel door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI instelling.
Vanaf 1-1-2008 is er een groepsbeschikking voor alle rooms katholieke parochies en PCI instellingen.
Omdat de eisen voor ANBI instellingen strenger zijn geworden moet per 1-1-2016 van elke deelorganisatie een eigen pagina op internet aanwezig zijn met een eigen Rechtspersonen Samenwerkings Identificatie Nummer (RSIN) nummer, een soort BurgerServiceNummer (BSN) voor organisaties. Deze informatiepagina wordt verzorgd door de centrale RK kerk in Nederland.

Voor de parochie Thomas a Kempis : 809941508.

Voor de PCI Thomas a Kempis : 824141891.

De parochiële caritas instelling is het fonds dat mensen in financiële nood ondersteunt.

Meer informatie

Op  schenkservice.nl vindt u meer informatie over de fiscale voordelen en voorwaarden voor schenken aan goede doelen. Uiteraard is uw persoonlijke situatie doorslaggevend om te kunnen berekenen wat het uzelf en uw goede doelen precies oplevert.

In de Thomas a Kempisparochie is het mogelijk hierover persoonlijk advies te krijgen, op informatieavonden, telefonisch of zelfs bij u thuis. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Bij ingewikkelde constructies met meerdere goede doelen is het overigens verstandig om een financieel deskundige te raadplegen.


Of direct via de site van de Belastingdienst.

Als deze link niet werkt, kan op de site van de Belastingdienst worden gezocht naar: “Overeenkomst periodieke giften”