Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Doe goed, zoek recht

De Week van gebed voor eenheid van christenen, 15-23 januari 2023, moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk.

Vanuit de Thomas a Kempisparochie zijn er twee activiteiten:

Op zondag 15 januari is er om 10u een Oecumenische viering in de Adventskerk, Koewegje 2. Dominee Iemke Epema en Dominee Margo Jonker gaan voor, diaken Michael Buijkx verzorgt de preek.

Op vrijdag 20 januari is er om 19u in de Jozefkerk, Ministerlaan 203, een oecumenische gebedsdienst. Diaken Fokke van Dalen gaat voor, de cantores o.l.v. Christien van Breukelen verlenen muzikale medewerking.

Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl

Stille Omgang 2023

De Stille Omgang door het centrum van Amsterdam wordt in 2023 (18-19 maart) weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden hierbij alvast uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek vlakbij het Centraal Station.

Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Een koor van één van de parochies in het aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen.

Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen.

Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een mooie deelname vanuit heel het aartsbisdom!

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.

Adventsactie: Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kansen om aan extreme armoede te ontsnappen. U kunt met uw gift aan Adventsactie projecten steunen die het verschil maken in het leven van kinderen.

Het project Sierra Leone brengt hoop door het verminderen van kindersterfte.

Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. Ouders uit 15 dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. Hiervan profiteren 1.890 mensen rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen.

In het project Congo DR staat de opvang en begeleiding van straatkinderen centraal.

Door langdurige burgeroorlog wonen er ongeveer 30.000 kinderen op straat in de hoofdstad Kinshasa. De medewerkers van dit project halen de kinderen van straat en bieden ze een veilige plek, kleding, eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psychische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt.

In het Garbaharey districtsziekenhuis in Somalië is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te voeren, bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.

In El Salvador ligt de aandacht op de vroege ontwikkeling van kinderen. Gezinnen die in armoede leven, besteden al hun aandacht en energie aan voedsel en de eerste levensbehoeften. Daardoor is er nauwelijks aandacht voor de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor een goede ontwikkeling. Medewerkers van de lokale gezondheidskliniek krijgen een training op het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.

Deze projecten geven kinderen een betere start en een grotere kans op een hoopvolle toekomst.

Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken m.b.v. deze QR code

of op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van: “Adventsactie Kinderen een goede start”

https://www.vastenactie.nl/adventsactie-doneren