O.L.V. Basiliek Zwolle

Basiliek Zwolle

Basiliek Zwolle

LOCATIE BASILIEK ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING – ZWOLLE

Ossenmarkt 40, 8011 MS Zwolle
Bankrek.nr: NL44 RABO 0174 8844 43

Locatiesecretariaat / Agendabeheer
Contactpersoon:
M.G.H. (Maria) van der Vegte-Viskaal

Locatieraad
Voorzitter:
Willem Jan Louridtz
Secretaris:
G.J.M. (Gerard) ter Haar
Budgethouder:
J.H. (Hans) Mosterman

Bereikbaar via telefoonnummer (038) 460 98 60 of email.