O.L.V. Basiliek Zwolle

Basiliek Zwolle

Basiliek Zwolle

LOCATIE BASILIEK ONZE LIEVE VROUW TEN HEMELOPNEMING – ZWOLLE

Ossenmarkt 40, 8011 MS Zwolle
Bankrek.nr: NL44 RABO 0174 8844 43

Locatiesecretariaat / Agendabeheer
Contactpersoon:
M.G.H. (Maria) van der Vegte-Viskaal

Locatieraad
Voorzitter:
Willem Jan Louridtz
Voorzitter (plaatsvervangend):
N.A. (Nick) van de Griendt
Secretaris:
G.J.M. (Gerard) ter Haar
Budgethouder:
J.H. (Hans) Mosterman

Bereikbaar via telefoonnummer (038) 460 98 60 of email.

Momenteel zijn er slechts enkele locaties waar vieringen kunnen worden gehouden. Houd de pagina Nieuws in de gaten voor informatie over locatie en tijden van vieringen.