O.L.V. ten Hemelopneming Hattem

Kerkgebouw Hattem

Kerkgebouw Hattem

Zuiderzeestraatweg 7
8051 SL Hattem
tel. (038) 4609860
e-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
Bankrekening NL77 INGB 0000 85 28 16
Bankrekening NL53 RABO 0119 50 00 94
t.n.v. Parochie Thomas a Kempis Zwolle
Lokatiesite: http://www.rklocatiehattem.nl

Secretariaat
woensdag: 09.30 – 11.00 uur

Pastoraatgroep
A.A.M. (Lia) van den Berg

Locatieraad
Voorzitter: H.P. (Hans-Peter) de Haan
Secretaris: M. (Maudy) Jurriens
Budgethouder: J.G.M. (Johan) Geerts
Lid: J.J.J. (Jef) Bolders

Houd de pagina Nieuws in de gaten voor informatie over locatie en tijden van vieringen. Voor een viering in de periode dat i.v.m. coronamaatregelen beperkt kerkbezoek mogelijk is, kunt u zich aanmelden. De woensdag voor de viering tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bij het parochiebureau tel. 038-4441275. Aanmelden per mail is ook mogelijk olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl