Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2023 gaat van start op zaterdag 14 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

“Wat zou u dan kunnen geven?” Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Heeft u geen enveloppe in de brievenbus gekregen, dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.

Christus zegene dit huis

Download de huiszegen hier.

Gebed

U God, almachtige Vader, bidden wij voor dit huis en voor alle mensen die er wonen: wil het zegenen en heiligen en behoeden voor alle onheil. Help de bewoners van dit huis U te zoeken en toe te laten in hun hart. Geef dat vanuit dit huis aan uw goede werk in de wereld wordt bijgedragen. Wil mensen die er op bezoek komen hier uw vrede laten ervaren. Laat uw liefde en genade hier dit jaar voelbaar zijn.

Door Christus onze Heer. Amen.