St. Stephanuskerk Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Eiland 22
8061 HT Hasselt

Tel: 06 – 53 64 37 55
e-mail: st.stephanuskerk@parochie-thomasakempis.nl
Rabobank NL80 RABO 0325 6145 20
t.n.v. Parochie Thomas a Kempis, Zwolle

Locatieraad
Voorzitter: A.M.B. (Anneke) Wijermans-Korse
Secretaris: H.J. (Anniek) van Olst-Brinkman
Budgethouder: J.M. (Joop) Ludeking

Houd de pagina Nieuws in de gaten voor informatie over locatie en tijden van vieringen. Voor reserveringen kunt u bellen met Anneke Wijermans op nr. 06 – 53 64 37 55. Liever niet per email.