Nieuws

“Actie Kerkbalans ingeluid”

Kerkbalans inluiden Zwolle - copyright Joop van Putten (48)Met het luiden van de kerkklokken is de actie kerkbalans Zwolle gestart in een gemeenschappelijk manifestatie van de Protestantse Kerk Zwolle en de Thomas a Kempisparochie.
In diverse kerken in het land, ook in onze parochie, werden op 16 januari om 12h de kerkklokken geluid en werd door prominente personen aandacht gevraagd voor kerkbalans.
In de basiliek, bij de reliekschrijn van Thomas a Kempis ging vicaris Cornelissen in op het belang van de kerkelijke inzet in het maatschappelijk leven, zoals de voedselbank, contact met vluchtelingen en bezoeken van mensen die eenzaam zijn. Thomas a Kempis en de Moderne Devotie zijn immers een een blijvende bron van inspiratie vanuit de IJsselstreek lang vóór de kerken door de reformatie gescheiden werden. Diaken Geert Groote preekte al tegen de bouw van de Utrechtse Domtoren: kerken moesten niet in prestigieuze bouwprojecten investeren maar de Blijde Boodschap uitdragen, kwistig en met grote liefde.
Om 12h luidde Wim Waanders de kerkklokken van de basiliek. Dat gebeurt bij grote vreugde, zoals Pasen, bij verdriet, zoals een uitvaart, en bijv. bij brandalarm. Natuurlijk is het alarmerend als de kerk te weinig inkomsten heeft om haar kerntaken te kunnen vervullen. Maar het is vooral de Vreugde van het Evangelie die ons hoopvol stemt dat het goed komt: het is immers niet onze kerk maar de kerk van de Heer. De aanwezigen van katholieke en protestantse kerken baden samen het Onze Vader en gingen vervolgens samen op weg naar de Grote Kerk.
Daar sprak Coby Zandbergen over de centrale rol die de Grote Kerk speelt in de stad, niet alleen in de kerkdiensten maar ook in cursussen en ontmoetingen. Arie Slob, oud tweede kamerlid en nu directeur van het Historisch Centrum Overijssel, illustreerde dit in zijn toespraak met historische voorbeelden. Hier had een ‘rode dominee’ gepreekt tegen het nationaal-socialisme. Een andere dominee trok zoveel mensen naar de kerk met zijn preken dat er wel 300 dopelingen waren met Pasen. Hij beperkte zich dan ook niet tot het kerkgebouw maar was steeds aanwezig bij bijv. acties van de geheelonthouders of vegetariërs. Het carillon was ooit gefinancierd … uit de rente op het spaargeld voor de IJsselbrug, m.a.w. de overheid en de kerk waren niet geobsedeerd door de scheiding tussen kerk en staat. De stichting Present of Schuldhulpmaatje zijn goede voorbeeld hoe in onze tijd de kerk haar roeping in de maatschappij invult.
Onder het genot van een drankje maakten de aanwezigen van de diverse kerken nader kennis. Mooi hoe kerkbalans zo verbindend kan werken, juist in tijden van bezorgdheid trekken we samen op om de liefde van Christus uit te dragen.

Links:
www.pknzwolle.nl
http://stichtingpresent.nl/zwolle/
http://www.svez.nl
http://thomasakempiszwolle.nl
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/nieuws/historisch-centrum-overijssel-benoemt-nieuwe-directeur