Uit de parochie

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2023 gaat van start op zaterdag 14 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

“Wat zou u dan kunnen geven?” Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Heeft u geen enveloppe in de brievenbus gekregen, dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.

Inspiratieavond locatie Buitenkerk

Sinds de 2 inspiratieavonden in oktober en november is er veel gebeurd binnen onze geloofsgemeenschap. Bijzondere vieringen in de Advent, een prachtig kerstconcert van onze
koren, een zeer geslaagde kerstdoorloop voor kinderen op kerstavond, een mooie volle kerk waarin we samen kerst hebben mogen vieren en de start van “Op weg”.
En neem ook eens een kijkje op de website, want die is mede door de opmerkingen tijdens de parochieavonden al aangepast.
Mooi om te zien hoe de betrokkenheid onverminderd groot is en er mooie nieuwe initiatieven zijn ontstaan en aan het ontstaan zijn. Zo zal er in de Vastentijd aanbod zijn van speciale vieringen door de week.

Om ervoor te zorgen dat alle suggesties niet bij ideeën blijven, organiseren we regelmatig een nieuwe inspiratieavond. De deelnemers van de eerste avonden ontvangen sowieso een uitnodiging. Was jij er niet bij en zou je graag willen aansluiten, voel je welkom en meld je aan bij de pastoraatgroep Kampen.

Voorafgaand aan de inspiratieavond is er een meditatieve viering.