Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2023 gaat van start op zaterdag 14 januari. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

“Wat zou u dan kunnen geven?” Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Heeft u geen enveloppe in de brievenbus gekregen, dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.

Christus zegene dit huis

Download de huiszegen hier.

Gebed

U God, almachtige Vader, bidden wij voor dit huis en voor alle mensen die er wonen: wil het zegenen en heiligen en behoeden voor alle onheil. Help de bewoners van dit huis U te zoeken en toe te laten in hun hart. Geef dat vanuit dit huis aan uw goede werk in de wereld wordt bijgedragen. Wil mensen die er op bezoek komen hier uw vrede laten ervaren. Laat uw liefde en genade hier dit jaar voelbaar zijn.

Door Christus onze Heer. Amen.

Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Doe goed, zoek recht

De Week van gebed voor eenheid van christenen, 15-23 januari 2023, moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk.

Vanuit de Thomas a Kempisparochie zijn er twee activiteiten:

Op zondag 15 januari is er om 10u een Oecumenische viering in de Adventskerk, Koewegje 2. Dominee Iemke Epema en Dominee Margo Jonker gaan voor, diaken Michael Buijkx verzorgt de preek.

Op vrijdag 20 januari is er om 19u in de Jozefkerk, Ministerlaan 203, een oecumenische gebedsdienst. Diaken Fokke van Dalen gaat voor, de cantores o.l.v. Christien van Breukelen verlenen muzikale medewerking.

Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl

Stille Omgang 2023

De Stille Omgang door het centrum van Amsterdam wordt in 2023 (18-19 maart) weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden hierbij alvast uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek vlakbij het Centraal Station.

Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Een koor van één van de parochies in het aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen.

Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen.

Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een mooie deelname vanuit heel het aartsbisdom!

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.