Bestuur

PAROCHIEBESTUUR
Contact via parochiesecretariaat

Voorzitter:
Pastoor drs. A.J. (Ton) Huitink

Vicevoorzitter:
Vacature

Secretaris:
F.J.T.G. (Godfried) Simon

Leden:

W. (Wilma) Schrijer-Mijnheer

G.H. (Herman) Wortelboer

M.P. (Marcel) Logtenberg – adviseur