Stabat Mater in Zwolle


Maandagochtend 14 maart bent u van harte welkom in de Plantagekerk, voor een gezellig koffieconcert van pianist Wouter Harbers. Samen met twee topsolisten voert hij het Stabat Mater van Pergolesi uit.

De musici nemen u denkbeeldig mee naar de Dom van Napels op Goede Vrijdag, 30 maart 1736: tot nu toe wordt daar elk jaar het ‘Stabat Mater’ van Scarlatti uitgevoerd. De 26-jarige componist Giovanni Battista Pergolesi heeft echter een nieuwe versie geschreven, die vandaag in première gaat.

Het begin is meteen raak, er vloeien tranen bij tal van luisteraars. De beroemde filosoof Rousseau beschrijft de opening van dit meesterwerk zelfs als “het beste en ontroerendste duet dat ooit uit de pen van een componist is voortgekomen.”

Een groter compliment kan Pergolesi zich niet wensen. Maar hij krijgt het niet meer mee: Pergolesi overlijdt twee weken voor de eerste uitvoering aan de gevolgen van tuberculose, terwijl hij nog maar 26 is. Bijna 286 jaar later wordt dit meesterwerk uitgevoerd in de Plantagekerk in Zwolle! Wees erbij, laat u raken…

Wendeline van Houten vertolkt de sopraanpartij, Marianne Selleger studeerde o.a. bij de beroemde dirigent Nikolaus Harnoncourt in Salzburg; zij vertolkt de altpartij. Wouter Harbers begeleidt beide solisten en licht de muziek toe. Koffie vanaf 10:00u, het concert start om 10:30u en duurt ongeveer een uur. Hartelijk welkom, kaarten à 17,50 euro (incl. koffie) verkrijgbaar via www.koffieconcerten.nl

Kerkbalans 2022 van start

In de week van 15-22 januari wordt de actie Kerkbalans weer gehouden met als thema “Geef vandaag vor de kerk van morgen”. Vanwege corona mochten de kerkdiensten slechts beperkt worden bijgewoond en loopt uw parochie veel inkomsten (collectes) mis. Voor meer informatie, klik hier

Vooraankondiging uitnodiging deelname aan Synode 2023

Onze paus Franciscus heeft vorig jaar een oproep gedaan aan alle gelovigen om met hem mee te doen aan een synodaal proces. De concrete vertaling van dit woord is: ‘samen op weg’. Op deze wijze wil de paus heel de kerk, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd, betrekken bij de kerk van de toekomst.

Het pastoraal team gaat van harte in op deze uitnodiging van de paus. Wij zullen daartoe binnenkort een concreet voorstel publiceren. Naar verwachting zullen fysieke bijeenkomsten voorlopig nog niet mogelijk zijn vanwege de Corona beperkingen. Om die reden organiseren wij ons gezamenlijk overleg via de digitale weg met het inmiddels bij velen bekende programma Microsoft Teams. Deze kans om ons geluid te laten horen, willen wij niet voorbij laten gaan.

Bij deze maken wij u nu reeds attent op het synodaal proces in onze parochies.

Wij vragen u deze internetsite goed in de gaten te houden. Voor alle parochianen en belangstellenden zal de informatie over de Synode 2023 daar te vinden zijn.

Wij hopen van harte op uw deelname aan het synodaal proces.

Namens het pastoraal team,

Pastoor Ton Huitink

Meer informatie vindt u hier.

Van de Bestuurstafel

Beste medeparochianen,

Per 1 januari 2022 heeft de heer Jeroen Goosen zijn taak als vice-voorzitter van het parochiebestuur moeten beëindigen.

Hij woonde al geruime tijd ver buiten de parochiegrenzen en hij heeft per 1 januari binnen het bisdom ’s Hertogenbosch een taak in de diakonie op zich genomen.

Het is voor hem thans onmogelijk om de bestuursfunctie accuraat te kunnen uitvoeren.

Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn inzet en werkzaamheden binnen de parochie en wensen hem, ook namens alle parochianen, alle goeds voor de toekomst toe.

Het parochiebestuur.