Pastorale Column december 2019 / januari 2020

Geboren in stilte
Stille nacht, heilige nacht, Davids Zoon, lang verwacht;
die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethlehems stal;
Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer.

De nacht, waarin Jezus geboren werd, is heilig en stil.

Het is niet de stilte vóór de storm. Vlak voor een onweersbui die beladen en drukkende atmosfeer, wanneer vogels plotseling ophouden met zingen.

Het is niet de heimelijke stilte. Als kind kroop ik wel eens stiekem uit bed, de gang door en achter de bank in de kamer. Kon ik toch TV kijken. Als het geluid af en toe wat verstomde, hield je je adem in; dan hoorde je je eigen hart bonzen.

Het gaat evenmin om gewapende stilte. Als je ruzie had gemaakt met je broer of zus, kon je een wedstrijd in zwijgen meemaken. Doodzwijgen noemen ze dat. Wie het eerst de stilte verbreekt, is de verliezer.

En het is ook niet de laffe stilte. Als iemand leugens vertelt over een ander en iedereen instemmend knikt, dat jij dan zwijgt.

Als je ervoor gaat zitten, zijn er vele voorbeelden te vinden van stilte die negatief werkt. Dat soort stilte vermijden we het liefst.

We vermijden stilte überhaupt graag. We maken meestal lawaai. Er is veel herrie om ons heen. Er is ook herrie in onszelf. We springen van de ene gedachte op de andere, we malen maar door. Soms zo erg dat er kalmeringstabletten en slaapmiddelen nodig zijn om een beetje rust te vinden. We gaan mee in de decibellen van de omgeving en zijn maar moeilijk tevreden te stellen. Steeds meer, steeds duurder, steeds groter, steeds verder, steeds beter… Allemaal lawaai in onszelf.

De stilte van de heilige nacht is anders. Het is een stilte die voortkomt uit ademloze verwachting en grenzeloze eerbied. In die stilte gaat de storm liggen. Angst mag wijken en plaatsmaken voor hoop. Opstand en strijd komen tot overgave, ruzie tot een vergelijk. In die stilte ontstaat rust. Daar groeit ook het respect voor het geheim. De stilte van de heilige nacht is kostbaar.

Ik wens u de stilte van de heilige nacht toe. Als een weldaad en een zegen. Als de ruimte om God te vinden. Hij is de Stem die de stilte niet breekt. Die Stem hebben we nodig.

Uit naam van het pastoraal team wens ik u allen Zalig Kerstfeest!

André van Boven