Pastorale Column januari 2022

De wereld menselijker maken…

Op de nieuwe Gerarduskalender, die mij al heel veel jaren zeer dierbaar is, stond op 3 januari jl. de volgende spreuk: ‘Ik geloof dat ieder mens de taak heeft om de wereld menselijker te maken’. Wat mij betreft een prachtige uitspraak, die heel dichtbij de basis van mijn geloof komt. God schiep de mens immers om zorg te hebben voor alles wat groeit en bloeit op aarde? Daar horen dan dus zeker ook onze medemensen bij. Vele jaren geleden las ik eens ergens een spreuk die ik niet meer letterlijk weet, maar die de volgende strekking had: ‘het feit dat nog steeds kinderen geboren worden, is het bewijs dat God zijn geloof in de mensen niet verloren is.’ Vandaag, terwijl ik deze column schrijf, is het 11 januari, de verjaardag van onze tweede dochter. Tijdens haar doop 38 jaar geleden las mijn moeder een prachtige tekst voor, getiteld ‘Om een handje te helpen’. Daarin wordt beschreven dat wij hier op aarde zijn om Gód een handje te helpen door er te zijn voor onze medemens, door de wereld menselijker te maken. En natuurlijk, zo simpel als het hier beschreven wordt, is het natuurlijk helemaal niet. Niets menselijks is ook mij vreemd, inclusief minder goede eigenschappen, het maken van fouten, anderen teleurstellen. Vast wel herkenbaar!?

Tóch geloof ik van harte dat wij God het meest dienen door onze medemens te dienen. Door ons best te doen het goede in de ander te zien en hen bij te staan waar we maar kunnen. Helaas is tijd niet altijd onze beste vriend en blijft het steeds zoeken naar een goed evenwicht tussen aandacht voor de Ander, de ander, ons gezin/familie én onszelf. Zonder voor onszelf te zorgen, kunnen we dat immers ook niet voor een ander doen? Denk maar aan de eerste geboden: ‘U zult de Heer liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand’ en daaraan gelijk: ‘u zult uw naasten liefhebben als uzelf’.

De wereld menselijker maken…: een opdracht, die ik me voor het komende jaar weer voorneem. Maar… help me alsjeblieft onthouden als ik iemand of iets vergeet! Denk niet: ze is al zo druk, maar bel of mail gerust om míj een handje te helpen!

Zó kunnen we er hopelijk samen een Zalig Nieuwjaar van maken, wat ik u van harte toewens!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,

parochiemedewerkster.