Pastorale Column mei 2020

Van Pasen naar Hemelvaart en Pinksteren

We leven nu in de Paastijd. Dat is de periode tussen Pasen en Pinksteren. Het omvat een periode van 50 dagen. In dit tijdvak vieren we eerst en vooral de Opstanding van Christus uit de dood. Dat wordt op velerlei wijze duidelijk in de keuzes van de schiftlezingen. We horen hoe Jezus vele malen aan de apostelen verscheen. Hij heeft hen toegesproken het bewijs geleverd dat Hij echt uit de dood is opgestaan. En het zijn Zijn woorden waarmee de apostelen hun levensweg vervolgen en laten het overal weten ‘Wij hebben Hem gezien’. Zo gaan zij de wereld in met Pinksteren. Maar voordat het Pinksterfeest wordt gevierd, moet er iets anders gebeuren. Op de veertigste dag na Pasen vieren wij Hemelvaartsdag. Jezus had inmiddels bij iedere verschijning aan Zijn leerlingen alles verteld wat zij moesten weten. Maar voordat ze werkelijk de wereld in zouden gaan trekken om het Goede Nieuws (dat is: het Leven heeft de dood overwonnen, Alleluja!) te verkondigen, mochten ze Jeruzalem niet verlaten. Ze moesten daar blijven om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Daar zouden zij worden gedoopt met de Heilige Geest.(Hand.1,4-8) De apostelen drongen er bij Jezus op aan om duidelijk te maken of dan het ogenblik is aangebroken of het bekend zal worden dat Hij de koning van Israël wordt. Het antwoord van Jezus is verrassend en begrijpelijk tegelijk. Nadat Hij alles had verteld aan Zijn leerlingen laat Hij hen nu in het ongewisse en stelt zelfs dat het helemaal niet nodig is om op de vraag een antwoord te krijgen. Hij zegt: ‘Dat weet alleen mijn Vader’. Hij zegt hen toe, dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen om in Jeruzalem, Judea en Samaria en overal op de wereld over Hem te vertellen. Hierop zien de apostelen dat Jezus door een wolk wordt opgenomen en Hij uit hun zicht verdwijnt. En ze blijven omhoog staren en turen totdat er twee engelen verschenen die zeiden: ‘Mannen, wat staan jullie naar boven te kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken’. Daar moesten de apostelen het mee doen. Tien dagen later is het Pinksteren. De apostelen waren weer terug in Jeruzalem. In de stad was reeds het Joodse Wekenfeest (Sjavoeot feest). Dat is het feest van de eerste opbrengsten van de oogst. En terwijl de stad was volgelopen met Joden om het Wekenfeest te vieren, wachtten de apostelen op de Heilige Geest. En tijdens dat wachten ervoeren zij bijzondere tekenen van vuur en wind. En tot ieders grote verbazing verstonden zij ieders taal die in de grote mensenmenigte werd gesproken. Er ontstond verwarring en sommigen lachten om de apostelen en gelovigen aan wie de tekenen werden geschonken. Zij werden gehouden als waren ze dronken. Maar Petrus sprak de menigte toe met woorden van hoop, troost en bemoediging.

We hebben ons veertigdagen lang voorbereid om het Paasfeest te vieren, in heel bijzondere omstandigheden vanwege het Corona virus. Maar het is Pasen geworden! Nu, in de Paastijd zullen we opnieuw mogen ervaren dat Jezus werkelijk God is en opgenomen wordt aan de rechterhand van God de Vader. Maar wij worden niet verweesd achtergelaten. Gods Heilige Geest komt over ons. En of mensen die niet geloven ons nu beschouwen als dromers of dronkaars, de Heilige Geest komt om ons te troosten, te bemoedigen en kracht te schenken om te leven, Hem achterna!

Pastoor Ton Huitink