Pastorale Column zomer 2019

De achttien geloofsgemeenschappen hebben ieder hun charme en kracht. Met respect kijk is terug op alle energie en tijd die met name vrijwilligers steken in het draaiende houden van allerlei zaken. Voorwaar geen eenvoudige taak die naast vreugde ook veel zorg met zich meebrengt. Petje af en veel dank voor ieders enthousiaste inzet.

Wat doet een pastor eigenlijk?

Het is voor heel veel parochianen niet altijd heel duidelijk wat een lid van het pastorale team eigenlijk doet. Niet zo vreemd, want we worden in het grote werkgebied die de drie parochies beslaan, naast de liturgische vieringen, niet meer gezien in de straten van de parochies, de winkels of de markt. We zijn echt pastores op afstand. Voor ouderen die zijn opgegroeid in een tijd waarin het ‘rijke Roomse leven’ nog een vanzelfsprekendheid was, waren pastoors en kapelaans altijd in de buurt en namen zij deel aan het lokale gemeenschapsleven. De generatie van de jaren ’70 en daarna weten inmiddels niet beter dan dat een pastor iemand is die vooral op zondag zichtbaar en hoorbaar is.

Meekijken in de agenda van de pastor

Graag bied ik u een blik op mijn agenda zodat u inzicht krijgt in wat ik, als pastoor, zoal aan werkzaamheden verricht. Ik neem u daarvoor mee voor een vogelvlucht door mijn agenda van twee weken in juli 2019. Het begint in Lelystad waar ik voorga in een viering waarin twee echtparen hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren met aansluitend natuurlijk koffie met wat lekkers en daarna een hapje en drankje. De volgende dag ben ik in Zwolle en die is gevuld met een teamvergadering, ziekenzalving, persoonlijk gesprek in de Norbertus parochie, bijeenkomst met kabinetschef van de Commissaris van de koning in Zwolle en een bezoek aan de diëtiste. (Ook mijn gezondheid moet ik in de gaten houden, omdat ik diabeet ben). De volgende dag teambijeenkomst i.v.m. het pastorale beleid voor de toekomst en een bezoek aan het ziekenhuis, opnieuw i.v.m. diabetes. De donderdag zijn er drie besprekingen w.o. periodieke ontmoeting met leden van de bereikbaarheidsdienst in de Thomas a Kempis parochie, bespreking met collega’s over het nieuwe vieringenrooster en vervolgens het rouwgesprek ter voorbereiding van een uitvaart in de Christoffel parochie. Vrijdag is mijn vrije dag, maar die is voor de middag bezet i.v.m. het tekenen van een akte in de Christoffel parochie bij de notaris. Zaterdag is er een uitvaart in de Christoffel parochie en aansluitend een ziekenzalving in Heino. Zondag vieringen in Elburg en Lelystad met aansluitend een huiszegen in Lelystad.

Week twee

De tweede week begint op maandag in de Christoffel parochie met een persoonlijk gesprek, daarna door naar Kampen voor een persoonlijk gesprek en door naar een stervende in het hospice in Zwolle. In de avond de mis in Lelystad. Die viering was eigenlijk geannuleerd, maar door een misverstand was ik er toch en heb de mis dan ook gedaan, waar de aanwezigen heel blij mee waren. Dinsdag bespreking met aanwezige teamleden om het vieringenrooster af te ronden waarna het aan de drie parochies kan worden gestuurd voor afronding en eventuele correcties. In de middag onverwacht een ziekenzalving in de Christoffel parochie en in de avond bijeenkomst ter voorbereiding op de processie en viering van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus aanstaande. Woensdag is eigenlijk een lunch in de Christoffel parochie maar die heb ik afgezegd om alle mails en andere administratie af te handelen. Tussen de bedrijven door tracht ik dat bij te houden maar voor sommige zaken moet je meer tijd nemen. In de avond een gesprek met een kandidaat lid voor een Locatieraad in de Thomas a Kempis parochie. Donderdag opnieuw naar een notaris voor de ondertekening van een akte, maar nu in de Norbertus parochie. ‘s Middags persoonlijk gesprek en ’s avonds het periodieke Driebesturen overleg. Vrijdag: geen afspraken, behalve dat mijn auto naar de garage moet voor de APK. Zaterdag en zondag vieringen in de Thomas a Kempis parochie.

Tot zover een kijkje in mijn agenda van twee weken. Veel bestuurlijk en pastoraal contact, met tussendoor allerlei mails en telefoontjes over vieringen, verzoeken tot vormsel, doop en huwelijk en biecht. En (telefonisch) overleg over allerlei bestuurlijke zaken.

Met dit inkijkje hoop ik u een begin van een antwoord te hebben kunnen geven op wat een pasto(o)r zoal doet. Alle leden van het pastoraal team kennen een soortgelijke invulling van de werkweek die niet uit vijf werkdagen maar uit zes werkdagen bestaat, met een vrije dag in de zeven dagen. Dit is geen klagen, want we doen ons pastorale werk met heel veel vreugde. Het leek me goed om u te laten weten dat we op vele fronten aanwezig willen zijn, zo goed en kwaad als het kan.

Nu mijn vakantieperiode is aangebroken heb ik persoonlijk behoefte aan ont-moeten. Even geen verplichtingen, geen heen en weer reizen tussen drie parochies. Gewoon lekker genieten van ontspanning en rust. Na de vakantie is er weer nieuwe energie en enthousiasme om te gaan doen wat gedaan moet worden en dat is: samen kerk-zijn. Opnieuw met elkaar de boodschap van het Goede Nieuws van Jezus Christus waar maken in het leven van alledag. Daarin ligt uiteindelijk het wezen van onze opdracht.

Pastoor Ton Huitink