Pastorale Nieuwsbrieven

Pastorale Nieuwsbrieven die door het pastorale team worden uitgegeven voor de Norbertus-, de Christoffel-, en de Thomas a Kempis parochie. Deze nieuwsbrieven worden ook door de locatie secretariaten verspreid.

Onderstaand een extra editie over het beleidsplan Eucharistie en andere vieringen.

Eerder verschenen nieuwsbrieven.
U kunt de datum van het document lezen als volgt: jaar-maand-dag (jjmmdd).

221013 Pastorale brief editie 24

220512 Pastorale brief editie 23