Pastorale Nieuwsbrieven

Pastorale Nieuwsbrieven die door het pastorale team worden uitgegeven voor de Norbertus-, de Christoffel-, en de Thomas a Kempis parochie. Deze nieuwsbrieven worden ook door de locatie secretariaten verspreid.

Th. vd Sman over vluchtelingen in het zand van Elburg

Onderstaand een extra editie over het beleidsplan Eucharistie en andere vieringen.

Eerder verschenen nieuwsbrieven.
U kunt de datum van het document lezen als volgt: jaar-maand-dag (jjmmdd).

221013 Pastorale brief editie 24

220512 Pastorale brief editie 23