Paus Franciscus

19 november – werelddag van de armen

Paus Franciscus’ boodschap: onze tijd is ongevoelig voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past. Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord. De Paus wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren.  De paus bedankt iedereen die zich wijdt aan de zorg voor armen of hen die buitengesloten zijn. De Werelddag van de Armen is ingesteld in 2016, het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33ste zondag door het jaar.

Lees meer…