Het Doopsel

Direct een mail-vraag stellen

Het Sacrament van het Doopsel

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: het is de toegangspoort tot het geloof.

DOPEN IN DE PAROCHIE THOMAS A KEMPIS
Omdat het aantal dopelingen niet meer zo groot is als enige jaren geleden, zijn we twee jaar geleden, in 2014, begonnen met 2 gezamenlijke doopvieringen per jaar, in het voor- en in het najaar. In principe dopen we steeds in alle locaties, maar wanneer er maar weinig aanmeldingen zijn, zullen we in overleg met de ouders kiezen voor 1 viering.

Voorafgaande aan de doopviering wordt u twee avonden verwacht voor doopcatechese. Deze wordt zowel in Zwolle, Kampen als Hattem gegeven. Het is mogelijk om, wanneer u niet in de gelegenheid bent om in de plaats van uw keuze naar de eerste avond te komen, deel te nemen in een andere plaats in onze parochie.
Op de eerste avond zullen de betekenis van de doop en geloofsopvoeding centraal staan.
Op de tweede avond wordt de doopliturgie besproken en worden gezamenlijk keuzes gemaakt voor liederen, Lezing enz. Het is het natuurlijk veel prettiger om dat te doen met de ouders, met wie u uw kindje laat dopen.

Ook kunt u kiezen voor een doopviering in een andere plaats, wanneer die datum u beter uitkomt en daar – in elk geval de tweede avond – ook aan de doopcatechese mee te doen.

Regelmatig horen we dat het, omdat we niet meer zo vaak dopen, toch jammer is dat de ‘familie-doopjurk’ niet meer gedragen kan worden omdat die dan te klein zal zijn. We hebben inmiddels positieve ervaring met doopcatechese tijdens de zwangerschap. Dat geeft meer kans om uw kindje al eerder te laten dopen en de familietraditie voort te zetten.

Geeft u zich vooral tijdig op!

In ons parochieblad Navolging Vandaag wordt  aangekondigd wanneer er informatiebijeenkomsten zijn ofwel voorbereidingen starten. 
De eerstvolgende doopvieringen zullen in de loop van oktober/november zijn.

Aanmeldingen en informatie graag via mevr. Rosalie Rook van het parochiesecretariaat

Mede namens de werkgroepen Doopcatechese,
Jeanne Gerretzen-Veldhuis, parochiemedewerkster. 

Volwassenen die willen toetreden tot de katholieke kerk volgen een geloofscursus bij een lid van het pastorale team. Door de doop, meestal tijdens de Paaswake, word je opgenomen in de kerk. Contact via parochiesecretariaat. Dit wordt vaak gecombineerd met het Vormsel


Leg uw vragen neer bij het parochiesecretariaat, er wordt zo snel mogelijk op gereageerd:

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Je telefoonnummer

  Reden van dit contact
  ComplimentVraagOpmerking

  Onderwerp
  <<<--- maak een keuze
  Je bericht

  Controle tegen spam: