Het Huwelijk

Direct een mail-vraag stellen

Gods liefde voor de mensen kan leiden tot een huwelijk tussen een man en een vrouw die ‘voor de kerk’ willen trouwen. Hun liefde wordt daarmee bezegeld in een sacrament dat beide echtgenoten aan elkaar toedienen, in aanwezigheid van de priester en de kerk.

Aanmelden
Wie graag voor de kerk wil trouwen kan zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Voorbereiding
Aanstaande echtparen worden uitgenodigd voor twee bijeenkomsten met andere aanstaande echtparen. Leden van het pastoraal team leiden de avonden over de relatie die je bent aangegaan en de redenen om er Gods zegen over te vragen. In een afsluitend gesprek met de priester die het huwelijk inzegent wordt de viering zelf besproken.

Het huwelijk
In de huwelijksviering zijn het de man en de vrouw die elkaar het sacrament toedienen. De priester die erbij is, is getuige namens de kerk. In de trouwbelofte staan de woorden: ik aanvaard je als mijn man/vrouw. In die woorden klinkt mee dat je de ander ontvangt zoals hij of zij is, als een geschenk. Wanneer twee mensen zich aan elkaar overgeven en toevertrouwen, raken God en mens elkaar. 

Wij houden Jou hoog als wij elkaar minnen.
Jouw naam gaat rond, in trouw aan elkaar.
Jij komt tevoorschijn als wij elkaar bergen.
In dit geheim word Jij openbaar.

tekst A. Govaart / muziek T. Hagen

In het evangelie lezen we, dat je het leven moet verliezen om jezelf te vinden. Of dat je jezelf moet opgeven om het leven te vinden (Lucas 23, 23 -27). Het zijn mystieke, paradoxale uitspraken, die angst en afweer oproepen. In leven, lijden, dood en verrijzenis van Jezus zien we, dat hij deze uitspraken bevestigt. De evangeliën verkondigen ons Jezus, die zijn leven in de waagschaal stelt, die geen verweer heeft tegen valse beschuldigingen, zichzelf ontledigt en sterft als een ‘niemand’ aan het kruis. Maar, zo verkondigen de evangeliën, God heeft hem door de dood heen het leven gegeven. In de relatie tussen twee mensen kan eenzelfde overgave en zelfverlies plaatsvinden. 

In de wijze waarop de huwenden met elkaar omgaan, elkaar accepteren en elkaar goeddoen, merken zij zelf dat ze in een liefde leven die groter is dan hun tweezaamheid en merken ook anderen dat hun verbond aanstekelijk is. Maar een huwelijksrelatie is ook hard werken en soms moet je het een dorre tijd met elkaar uithouden. 
Omdat we weet hebben van de breekbaarheid van relaties, is het goed elkaar te leren vergeven. Wanneer je leert geloven dat er nieuw begin mogelijk is, durf je elkaar de waarheid te zeggen, die soms hard is, maar ook helderheid schept. Daarvoor kunnen we in de leer bij de Barmhartige God. Als we de bijbel lezen, horen we steeds verhalen van trouw en ontrouw in het verbond tussen God en het volk en horen we dat God vergeeft en zich weer verbindt met Israël.


Leg uw vragen neer bij het parochiesecretariaat, er wordt zo snel mogelijk op gereageerd:

  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Je telefoonnummer

  Reden van dit contact
  ComplimentVraagOpmerking

  Onderwerp
  <<<--- maak een keuze
  Je bericht

  Controle tegen spam: