SILA internetconsultatie

Voor het behoud van een goede ledenadministratie van uw parochie 
Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling!

De Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie, SILA, krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en deze informatie wordt gedeeld met de belanghebbende parochies. Dit systeem zorgt dat de ledenadministratie van de parochies actuele gegevens bevat.

De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

De overheid heeft een internet consultatie geopend die loopt tot 3 februari 2017. De Nederlandse bisschoppen roepen alle rooms-katholieken in Nederland op om van deze internetconsultatie gebruik te maken.  Voor een goede ledenadministratie is het van groot belang dat deze uitwisseling van gegevens gehandhaafd blijft.

Voor de brief van de aartsbisschop met meer informatie [klik hier] of op bovenstaande afbeelding.

Reageer a.u.b. vóór 3 februari 2017
want op die datum sluit de internetconsultatie over de SILA-regeling!


Enkele links naar meer informatie:

De site van SILA:  http://www.sila.nl/

Wet basisregistratie personen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2015-09-01

Besluit basisregistratie personen (verdere uitwerking van die wet)
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034306/2016-02-02

Zoeken in officiële bekendmakingen waaronder ook stukken van de Tweede Kamer
(bijv. zoek op woord of zinsdeel ‘SILA’ in de gehele tekst van documenten)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten

Internetconsultatie voor wetten en regelingen die in concept zijn:
https://www.internetconsultatie.nl/ 
En dan de regeling waar het hierboven om gaat
https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen
Met daarin het concept van de wijziging van de regeling.