Vooraankondiging uitnodiging deelname aan Synode 2023

Onze paus Franciscus heeft vorig jaar een oproep gedaan aan alle gelovigen om met hem mee te doen aan een synodaal proces. De concrete vertaling van dit woord is: ‘samen op weg’. Op deze wijze wil de paus heel de kerk, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd, betrekken bij de kerk van de toekomst.

Het pastoraal team gaat van harte in op deze uitnodiging van de paus. Wij zullen daartoe binnenkort een concreet voorstel publiceren. Naar verwachting zullen fysieke bijeenkomsten voorlopig nog niet mogelijk zijn vanwege de Corona beperkingen. Om die reden organiseren wij ons gezamenlijk overleg via de digitale weg met het inmiddels bij velen bekende programma Microsoft Teams. Deze kans om ons geluid te laten horen, willen wij niet voorbij laten gaan.

Bij deze maken wij u nu reeds attent op het synodaal proces in onze parochies.

Wij vragen u deze internetsite goed in de gaten te houden. Voor alle parochianen en belangstellenden zal de informatie over de Synode 2023 daar te vinden zijn.

Wij hopen van harte op uw deelname aan het synodaal proces.

Namens het pastoraal team,

Pastoor Ton Huitink

Meer informatie vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.