Synode gesprekken 16 & 28 februari

In 2021 zijn in onze parochie gesprekken gevoerd in het kader van de synodale kerk. Op uitnodiging van paus Franciscus werd dit wereldwijd gedaan ter voorbereiding van de bisschoppenconferentie die najaar 2023 zal plaatsvinden. Vele parochianen hebben deelgenomen aan die gesprekken en ervaren hoe waardevol die kunnen zijn.

Onze speciale pastorale nieuwsbrief over het synodaal proces in onze parochies vindt u hier.

Het verslag van die eerste ronde gesprekken in onze (3) parochie(s) vindt u hier.

De  samenvatting van alle gesprekken in ons aartsbisdom vindt u hier

Het rapport dat naar Rome is gestuurd vanuit de NL bisschoppenconferentie vindt u hier

Het pastoraal team nodigt u van harte uit om mee te doen aan het vervolg op die synodale gesprekken. In onze parochie organiseren wij twee avonden voor alle parochianen.

De eerste gespreksavond vindt plaats op
donderdag 16 februari om 20.00 uur in de H. Jozefkerk te Zwolle-Zuid, Ministerlaan 203.
Dan bespreken wij de thema’s LUISTEREN en GEZAG EN PARTICIPATIE.

De tweede gespreksavond vindt plaats op
dinsdag 28 februari om 20.00 uur, in de H. Jozefkerk te Zwolle-Zuid, Ministerlaan 203.
Dan bespreken wij de thema’s ONDERSCHEIDEN en VORMING TOT SYNODALITEIT.

Iedere gespreksavond begint met het gezamenlijk bidden van het Gebed om de Heilige Geest. Daarna volgt een korte inleiding volgen op de thema’s van die avond. Aansluitend gaan de deelnemers uiteen in kleine groepen om aandachtig te luisteren naar wat ieder wil zeggen. U hoeft u vooraf niet aan te melden.

Het pastoraal team hoopt dat velen van u willen deelnemen aan deze gespreksavonden. Wees welkom!

Voor meer informatie over het synodaal proces in de Thomas a Kempisparochie kunt u contact opnemen met diaken André van Boven.

Reacties zijn gesloten.