Van de Bestuurstafel

Beste medeparochianen,

Per 1 januari 2022 heeft de heer Jeroen Goosen zijn taak als vice-voorzitter van het parochiebestuur moeten beëindigen.

Hij woonde al geruime tijd ver buiten de parochiegrenzen en hij heeft per 1 januari binnen het bisdom ’s Hertogenbosch een taak in de diakonie op zich genomen.

Het is voor hem thans onmogelijk om de bestuursfunctie accuraat te kunnen uitvoeren.

Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn inzet en werkzaamheden binnen de parochie en wensen hem, ook namens alle parochianen, alle goeds voor de toekomst toe.

Het parochiebestuur.

Reacties zijn gesloten.