Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

Doe goed, zoek recht

De Week van gebed voor eenheid van christenen, 15-23 januari 2023, moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentrisme worden besproken. Ook in de kerk.

Vanuit de Thomas a Kempisparochie zijn er twee activiteiten:

Op zondag 15 januari is er om 10u een Oecumenische viering in de Adventskerk, Koewegje 2. Dominee Iemke Epema en Dominee Margo Jonker gaan voor, diaken Michael Buijkx verzorgt de preek.

Op vrijdag 20 januari is er om 19u in de Jozefkerk, Ministerlaan 203, een oecumenische gebedsdienst. Diaken Fokke van Dalen gaat voor, de cantores o.l.v. Christien van Breukelen verlenen muzikale medewerking.

Voor meer informatie: www.weekvangebed.nl

Reacties zijn gesloten.