Overige vieringen

Dagelijks vieringen zijn vanuit de Basiliek vieringen te volgen (zie Vieringen > Online vieringen).

Door de week is er een …

  • Eucharistieviering op maandag om 19:00 in de Basiliek (Sacramentskapel), Zwolle
   Voorafgaand aan de viering is er van 18:30 tot 18:50 aanbidding van het H. Sacrament. Zie Vieringen > Online vieringen
  • Eucharistieviering op dinsdag om 19:00 in IJsselmuiden. GEEN vieringen tot nader bericht.
  • Eucharistieviering op woensdag en vrijdag om 9:00 in het Dominicanenklooster, Zwolle. Zie website: kloosterzwolle.nl

  • Middag- en rozenkransgebed op zaterdag om 12:00 in de Basiliek, Zwolle. Zie Vieringen > Online vieringen
  • Op de eerste zondag van de maand is er van 13.00 uur tot 15.00 uur ook aanbidding van het H. Sacrament in de Basiliek. Zie Vieringen > Online vieringen

Vieringen in andere locaties:

Isala Zwolle, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.
Centrale hal, 2e verdieping, 10:00 uur.

GEEN vieringen tot nader bericht.

Het Zonnehuis, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle.
Elke 1e en 3e zondag van de maand W&C om 10.00 uur in de Muinckzaal.
GEEN vieringen tot nader bericht.

 Zorgcentrum Fermate, Pastoraal Steunpunt,
Händellaan 315, 8031 EM Zwolle.

Elke 2e maandag van de maand om 10.30 uur.
GEEN vieringen tot nader bericht.

Woonzorgcentrum Rivierenhof, Zijpe 4, 8032 HX Zwolle.
Elke 1e donderdag in de even maanden.
GEEN vieringen tot nader bericht.

Myosotis, Engelenbergplantsoen 3, 8266 AB Kampen
Donderdagmorgen: wekelijks Katholiek contact.
GEEN vieringen tot nader bericht.

De Vijverhof, Vijverhof 19, 8265 GJ Kampen
Elke 1e vrijdag v.d. maand om 10.00 uur.
GEEN vieringen tot nader bericht.

Margaretha, Burgwal 45, 8261 EP Kampen
Een keer in de 2 maanden op de 3e woensdag van de maand om 15:30u.
GEEN vieringen tot nader bericht.

De Maarlenhof, Slenkstraat 14, 8271 TB IJsselmuiden
Elke 2e vrijdag v.d. maand om 11.00 uur.
GEEN vieringen tot nader bericht.


Vieringen voor levensmomenten van parochianen…

Doopdiensten worden enkele keren per jaar gepland. Ouders kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Huwelijksvieringen aanmelden bij het parochiesecretariaat. Zie ook de pagina over trouwen. U krijgt dan een aanmeldformulier en er zal contact worden gelegd met een priester.

Aandacht voor huwelijksjubileum of andere speciale gelegenheden kan in samenspraak met de voorganger in een reguliere viering worden verwerkt. Dit liefst wel enkele weken vooraf overleggen.

Bij een overlijden zal de uitvaartondernemer voor de uitvaart contact opnemen met het parochiesecretariaat.