Parochieblad juli 2016, pastorale column

Bloempje in het koren

Het is weer zomertijd. Een tijd van het jaar waarin de natuur zich van haar uitbundige kant laat zien. In mei en juni hebben de boeren op het land weer de nieuwe gewassen gezet. Met veel zon en ook wat regen komt het op en gaat het groeien. Eerst het groen.

TAK_FC juli voorbladWat dat betreft sluit het goed aan bij de kleur van het kerkelijke jaar: die is in de zomermaanden overwegend groen. Een liturgische kleur die aangeeft dat er geen speciaal feest gevierd wordt. Edoch: groen is de kleur van het leven. Waar het groen is: daar is leven. En dat is het ook wat we het hele jaar mogen vieren als we samenkomen om God te bedanken voor het leven dat we zomaar krijgen

Toch staan er in het groen van de zomermaanden ook enkele bloemen te bloeien. Zo is er het paars van de uitvaarten, die ook in de zomermaanden doorgaan. Mensen van wie we afscheid nemen; dankbaar voor wat ze voor ons betekend hebben.

Er is het rood van Petrus en Paulus en misschien nog enkele martelaren die we gedenken. En als de zomer op z’n mooist is, is er het wit van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Misschien wel het mooiste bloempje in het zomerse veld. Hoewel ook blauw de kleur van Maria is. Denk maar aan wat we in het bekende lied ter van haar zingen:
“o bloemken blauw in koren”.
Zo’n korenveld in de zomer; dat is iets moois om van te genieten. Het veld zelf, met z’n wuivende halmen. Maar ook het groen er omheen en de bloemen die er langs groeien. En als het meezit, met een blauwe lucht er boven.

Het lijkt een beetje op ons mensenleven. We doen de dingen die we te doen hebben. En daar vinden we voldoening in. Maar soms zijn er momenten die extra kleur geven aan ons bestaan. Juist ook in de beleving van ons geloof kunnen we die kleur vinden. Of troost, als de kleur er een beetje af is. Het aardige van ons katholieke geloof is in ieder geval, dat we steeds weer een volgend feest hebben om naar uit te zien.

Ik hoop dat we samen het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming weer op een mooie manier mogen vieren. Dat we, in de dankbaarheid die we jegens onze Schepper hebben, en die in Maria zo mooi tot uiting komt, ook een stukje dankbaarheid voor ons eigen leven mogen beleven.

Jaap Scholten

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Buitenkerk weer open voor bezichtiging

Buitenkerkopen2016_2Zoals ieder jaar, is vanaf de laatste week van juni dank zij de inzet van vele vrijwilligers de Buitenkerk in Kampen geopend voor belangstellenden. Zijn de toeristen bij de Bovenkerk vooral onder de indruk van de architecturale grootsheid, bij de Buitenkerk zijn ze vooral geraakt door de sfeervolle katholieke inrichting.

Net als voorgaande jaren, is er iedere zaterdagmiddag en tijdens de Kamper Ui(t)dagen, de mogelijkheid, onder begeleiding de gewelven vlak onder de dakconstructie van boven te bezichtigen. Het is voor velen een bijzondere ervaring om nu eens die ‘andere’, onbekende en normaliter niet te betreden kant van een kerk te kunnen en mogen aanschouwen. Voor de gewelven wordt een toegang gevraagd van € 3,= per persoon. Deze opbrengst komt ten goede van het historische Hinszorgel uit 1754, dat inmiddels is gerestaureerd, maar waarvan de kosten nog niet geheel zijn gedekt.

Daarnaast is er, zoals ieder jaar, een kleine expositie in de kerk ingericht met archiefstukken en voorwerpen uit het rijke parochiearchief. Dit jaar staan, onder de titel Memento mori, sterven en begraven centraal. Zo worden onder meer stukken getoond met betrekking tot het begraven in de Buitenkerk en betreffende de katholieke begraafplaats op de Zandberg in IJsselmuiden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook prachtige voor uitvaartdiensten gebruikte kazuifels te bewonderen, evenals baren afkomstig van de begraafplaats. Het oudste ten toon gestelde stuk is een fraai getijdenboek uit de late 15de eeuw, opengelegd bij het begin van de gebeden voor de overledenen. Kortom, een kleine expositie, die toch het bekijken waard is.

Buitenkerkopen2016_1De Buitenkerk is tot en met Open Monumentendag (10 september) voor bezichtiging geopend:
dinsdag t/m vrijdag van 10.30-16.30 uur;
maandag en zaterdag van 13.00-16.30 uur.
Buiten Nieuwstraat 101, 8261 AS  Kampen.