Parochieblad januari 2017, pastorale column

Aandacht voor de ander

Het nieuwe jaar is begonnen, de tijd van Kerstmis ligt weer achter ons. En pas in maart begint weer de cyclus van Pasen. In deze tussenliggende periode lezen we in het evangelie over het begin van het openbare leven van Jezus. Hij probeert ons aan te sporen om net als Hij ons vertrouwen op God te stellen. En ook, net als Hij, oog te hebben voor onze medemens. Met name ook voor die medemens die op wat voor manier dan ook zwak staat.

Op de volgende bladzijden in het parochiemagazine staan een aantal artikelen waarin voorbeelden gegeven worden van hoe mensen zich inzetten voor medemensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Alle vier de verhalen laten zien hoe op praktische wijze iets gedaan kan worden. Om zo het leven van die ander, aan wie we zo gemakkelijk voorbij zouden kunnen gaan, om dat wat leefbaarder te maken.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat er aandacht wordt gegeven. Als een mens aandacht krijgt, dan is dat een bevestiging dat ie er zijn mag; dat ie er toe doet. Gebrek aan aandacht is niet alleen maar iets dat bepaalde groepen mensen treft; het is iets wat vaak vlak onder onze neus gebeurt, in ons dagelijkse leven. Mensen die genegeerd worden; die niet opvallen tussen degenen die het hoogste woord voeren en alle aandacht naar zich toe trekken. Het komt voor op het werk, in de familie en zelfs in onze gelovige gemeenschappen.

Opvallend in het optreden van onze Heer Jezus Christus, is dat Hij wel oog had voor diegenen die hoegenaamd niet meetelden: de zieken, zondaars, mensen die om wat voor reden dan ook moesten lijden of mensen zoals de kleine Zacheüs die letterlijk over het hoofd werden gezien. De Heer ziet niemand over het hoofd; bij Hem mogen we er allemaal zijn.

Aandacht krijgen doet goed. Het geeft extra glans aan je leven. Maar er moet wel iemand zijn die aandacht geeft. Het gekke is, dat als je iemand aandacht geeft, het jezelf vaak ook goed doet. Een win-win situatie om het zo maar te zeggen. Dat zouden we misschien eens wat vaker moeten doen.

Jaap Scholten

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad december 2016, pastorale column

Aandacht voor de Ander

In het voorwoord van de encycliek van onze paus ‘Laudato Si’, stelt hij dat het zijn diepe overtuiging is dat alles met elkaar verbonden is. Dat wat we thuis doen invloed heeft op dat wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. De paus pleit voor een structurele verandering in het gedrag van mensen. Dat is nogal wat. Daarom probeert hij als eerste een ecologisch bewustzijn te creëren om vanuit daar de verandering in gang te brengen. En een van de dingen waardoor de mens verandert is bidden.

Het thema van dit kerstnummer is nu juist dat: aandacht voor de Ander.

Vele gelovigen zien en ervaren bidden als een eerste stap om aandacht te hebben voor de Ander. Wat de meesten van ons dan bedoelen is ‘vragend bidden’. God om een bepaalde gunst vragen. Bijvoorbeeld om herstel van gezondheid, voorspoed, materieel welzijn, vrede enzovoort. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Toch is het in onze Christelijke Traditie pas een eerste stap, een begin. Want het doel is uiteindelijk om jouw leven zo te vervlechten met God dat bidden en leven synoniem van elkaar worden. Vanuit hart en ziel leef je in contact met God. Het gaat dan uiteraard niet meer om woorden… die zijn slechts een middel gebleken. Het gaat om een gevoel van diepe en innige verbondenheid met God die alles wat je denkt en doet kleurt en beïnvloedt. Bidden wordt een manier van omgaan met mensen en dingen, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Het is dit ideaal wat al eeuwenlang door mensen is nageleefd. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele monastieke tradities die bidden en in de wereld staan als doel hebben. Om zo te kunnen leven vanuit het gebed. Om via de aandacht voor de Ander meer aandacht te hebben voor de ander. Om de wereld te veranderen.

Dat het in ons eigen leven vaak weerbarstiger is en dat wij vaak moeten roeien met de riemen die we hebben, dat laten ook de verschillende ervaringen van parochianen in dit nummer zien. Maar als er een tijd in het jaar is waarin vele mensen toch aandacht hebben voor de Ander, dan is dat met kerst. Zovelen zullen toch de tijd nemen om naar de kerk te gaan om daar (mee) te bidden. En heel misschien de ervaring opdoen dat de manier waarop velen vandaag de dag bidden, namelijk het zogenaamde ‘bidden met de vuisten’, een doodlopende weg is. God probeert onze vingers los te trekken om ons te leren bidden met open handen, zoals Henri Nouwen het verwoordde in zijn boek. Want bidden verandert de mens, hoeveel of hoe vaak je dan ook bidt, er gebeurt iets met je. Je verandert, ik verander. En pas als ik verander, verandert de wereld.
Moge dat een kleine bijdrage zijn aan de wereld van nu. Zalig Kerstfeest!

Evelien Reeuwijk

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag