Voedselbank


Barmhartigheid

“Wanneer we geconfronteerd worden met concrete en urgente noden, moeten we zonder aarzeling handelen. Hoeveel mensen in onze wereld kijken uit naar een bezoek van iemand die is begaan met hen! Hoeveel ouderen, hoeveel zieken, hoeveel gevangenen en vluchtelingen hebben een blik van medeleven nodig, een broeder of zuster die de muren der onverschilligheid bedwingt en hen een bezoek komt brengen!”

Paus Franciscus, boodschap voor de wereldjongerendagen in Lissabon


Diaconie is de sociale kant van de kerk. We vieren het geloof in de liturgie, verdiepen het door catechese en spiritualiteit, delen het met elkaar in onze  geloofsgemeenschap. Maar als we Gods liefde voor onszelf houden blijft het geloof zonder vrucht: juist mensen die het moeilijk hebben, dichtbij en ver weg, door armoede, ziekte, eenzaamheid of uitsluiting hebben recht op onze betrokkenheid en hulp.


Tijdens de advent en de veertigdagentijd staat de kerk extra stil bij mensen in nood. Lees meer over de Vastenaktie en doe er aan mee!


Twee diakens, Fokke van Dalen en Michael Buijkx doen naast hun baan vrijwilligerswerk op dit gebied. Fokke houdt zich bezig met de voedselbankactie en diaconale contacten in Zwolle, Michael meer met communicatie.
Diaken Leon Everts houdt zich o.a. bezig met veteranen. Diaken André van Boven met pastoraal werk in de 3 parochies.

Lees meer over de voedselbankactie en draag er uw steentje aan bij.