Wat doet de PCI?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Thomas a Kempis ondersteunt mensen in nood in Hasselt, Hattem, Kampen, IJsselmuiden en Zwolle, kortom het werkgebied van de parochie Thomas a Kempis en de Dominicanenkerk. De PCI helpt mensen bij het benaderen van de juiste instanties om hulp te kunnen krijgen. In acute gevallen verleent de PCI financiële hulp. Daarnaast ondersteunt de PCI projecten die gericht zijn op groepen van mensen in armoede.

Voorbeelden van financiële hulp

– eenmalige financiële hulp aan personen/gezinnen die in nood terecht zijn gekomen;
– kerstgiften aan personen/gezinnen die heel goed eens iets extra’s kunnen gebruiken;
– bijdrage aan diaconale projecten van de parochie;
– bijdrage aan theatervoorstelling ‘de Omdenkers’ van de Joseph Wresinski Cultuurstichting, waarin het leven in armoede wordt getoond zoals het is.

Waaruit bestaat de PCI?

De PCI Thomas a Kempis is een eigen rechtspersooon naast de parochie Thomas a Kempis. Er is een PCI-bestuur, bestaande uit 5 personen. In elke plaats m.u.v. Hasselt is een caritaswerkgroep actief voor het uitvoerende werk.

Hoe is de PCI te bereiken?
De PCI is bereikbaar via het parochiesecretariaat.

Waar komt het geld vandaan?
Het werkkapitaal bestaat bijvoorbeeld uit legaten en schenkingen uit het verleden. Daarnaast via collecte in de kerken van de parochie, waarvan de opbrengst bestemd is voor de PCI. Deze vinden onder andere plaats tijdens de Paas vieringen, tijdens de carnaval Woord- en Gebedsviering maar ook op momenten bij andere vieringen. Verder zijn er giften. De PCI is een ANBI instelling en een gift is derhalve aftrekbaar van de belasting.

Hoe besteedt de PCI haar middelen?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Ondersteun de PCI voor haar werk ten behoeve van eenmalige hulp aan minima, kerstgiften in de vorm van een kleine financiële donatie of projectwerk. Meer weten?
De PCI is bereikbaar via het parochiesecretariaat.Indien u persoonlijk de PCI wilt ondersteunen zijn uw giften van harte welkom
op NL03 RABO 0160 1486 50

De PCI is een ANBI instelling en een gift is derhalve aftrekbaar van de belasting.
Bij een oveereenkomst voor periodieke giften van tenminste vijf jaar is de gift zelfs 100% aftrekbaar. Zie de procedure die bij ‘Kerkbalans, Fiscus schenkt mee‘ is beschreven.

Relatie met het bisdom
De PCI maakt onderdeel uit van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht.