Mariakapel ’s Heerenbroek

Mariakapel ‘s-Heerenbroek

Het Mariabeeld uit de Verrijzeniskerk heeft een prachtige plaats gekregen in de wegkapel van Henk en Diny van Dam aan de Veecaterweg 3 in ’s Heerenbroek. Het is ingewijd door pastoor Boogers en veel wandelaars en fietsers langs de IJssel steken er graag een kaarsje op.

Op 1 februari 2015 wijdde pastoor Hans Boogers onder grote belangstelling de nieuwe Mariakapel in aan de Veecaterweg 3 te ’s Heerenbroek. Toen de Verrijzeniskerk in Holtenbroek moest sluiten boden Henk en Diny van Dam aan het Mariabeeld op hun erf onder te brengen. Zo kan ieder die langs de dijk wandelt of fietst even een kaarsje komen opsteken, zijn gedachten opschrijven en bidden. Het zou wel eens het noordelijkste Mariakapelletje van Nederland kunnen zijn. Bij de wijding was ook de burgemeester van Kampen (Bort Koelewijn), de voorziter van de dorpsvereniging (Jacolien van de Wetering), het pastoraal team en dominee Nelleke Beimers van de Open Kring in Stadshagen aanwezig. Er werd gezongen en uit de Schrift gelezen, gebeden en gelachen, er was wijwater en na afloop koffie en thee in de schuur. Het gebed tot Maria dat in de kapel is ingelijst kunt u ook hier bidden.

Mariakapel 's Heerenbroek

Pastoor Boogers en parochiemedewerkster Jeanne Gerretzen wijden de Mariakapel in.

Onderstaand het gebed dat u kunt vinden in deze kapel:

Hier in deze kapel,
bij het beeld van Maria, de moeder van Jezus Christus,
die Gods liefde heeft laten zien als mens
en die ook het ergste heeft doorstaan
steek ik een kaarsje aan.

Maria aanvaardde wat de Engel van haar vroeg,
bewaarde Jezus’ woorden in haar hart.
Ze heeft grote vreugde gehad om haar kind,
en zorgen toen Hij zijn eigen weg ging,
de weg van Liefde
die het uiterste vraagt.

Mijn kaarsje hier geeft woorden aan mijn vreugde.
Aan mijn dankbaarheid.
Aan mijn zorgen.
Aan mijn liefde.
Aan mijn verdriet.
En aan mijn vertrouwen.

Ik ga nu verder
met wat mij in de wereld te doen staat.
Mijn kaarsje blijft hier achter,
het verbrandt de zorgen en het gepieker
die mijn hart bezwaarden.
Terwijl ik doe wat ik kan
en loslaat wat niet aan mij is
zet dit kaarsje op deze plek
mijn stil gebed voort.

AMEN