Pastorale samenwerking met Norbertus en Christoffel Parochie

Eén pastoraal team is verantwoordelijk voor de Thomas a Kempis parochie, de Norbertusparochie (Flevoland) en de Christoffelparochie (Steenwijkerland). Al deze 18 locaties worden dus bediend door hetzelfde pastoraal team dat bestaat uit 2 priesters en een diaken. Assistentie wordt verleend door een parochiemedewerkster en 3 onbezoldigde diakens.

De parochies blijven voorlopig  los van elkaar bestaan. De besturen zullen elkaar wel over en weer informeren.
Klik  hier voor de  website van de Norbertus Parochie.

Klik hier voor de website van de Christoffel Parochie Steenwijkerland


Parochiebestuur Thomas a Kempis

Contact via parochiesecretariaat

Voorzitter:
Pastoor drs. A.J. (Ton) Huitink

Vicevoorzitter:
Vacature

Secretaris:
F.J.T.G. (Godfried) Simon

Leden:

W. (Wilma) Schrijer-Mijnheer

G.H. (Herman) Wortelboer

M.P. (Marcel) Logtenberg – adviseur