Weekendvieringen

Een volledig overzicht van alle weekendvieringen zoals die in het parochieblad staat, kunt u downloaden. Koren, schriftlezingen, crèche en bijzonderheden staan hierin vermeld.
Uit parochieblad van oktober/november 2019.

In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendviering per locatie zien. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Let op, onze parochie heeft zeven kerken. Kies hieronder de juiste kerk om de eerstvolgende viering te zien. Standaard is hier het litugisch centrum zichtbaar, dat is de Onze Lieve Vrouwe kerk in het centrum van Zwolle. Klik op het driehoekje (onderaan in het vak), kies uw locatie en klik op “Ga” (als de informatie niet automatisch veranderd). Ook kunt u kiezen voor “alle locaties”. 

Kampen –> Kampen, OLV ten Hemelopneming
IJsselmuiden –> IJsselmuiden, OLV Onbevlekte Ontvangenis
Hasselt –> Hasselt, St. Stephanuskerk
Hattem –> Hattem, OLV ten Hemelopneming
Basiliek –> Zwolle Centrum, OLV ten Hemelopneming, Basiliek, Peperbuskerk, liturgisch centrum
St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk
H. Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand

De afkortingen verwijzen naar de voorgangers:

TH = pastoor Ton Huitink
JS = priester Jaap Scholten
TvdS = priester Theo van der Sman
AvB = pastor André van Boven
JG = pastoraal medewerkster Jeanne Gerretzen.
FvD = diaken Fokke van Dalen
MB = diaken Michael Buijkx
VH = VormHeer
Ds = Dominee

EU = eucharistieviering
W&C = woord- en communieviering
OEC = oecumenische viering

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Vieringen, Overige vieringen.