Weekendvieringen

Deze updaate is naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte en minister de Jonge op dinsdag 23 maart 2021 over de maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie. De aantallen besmettingen blijven hoog en het kabinet heeft besloten tot handhaving van de bestaande maatregelen. De enige uitzondering hierop is de verschuiving van het aanvangstijdstip van de door de overheid ingestelde avondklok. Met ingang van 31 maart a.s. gaat de avondklok dagelijks in vanaf 22.00 uur.
In lijn met het kabinetsbesluit en de richtlijnen van de bisschoppen heeft ook het IDB besloten tot voortzetting van de eerder getroffen maatregelen. Bij de openbare vieringen in het weekend en tijdens de vieringen van het Paastriduüm op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn maximaal 30 kerkgangers toegestaan en geldt uiteraard steeds het goedgekeurde protocol. Bij uitvaarten zijn en blijven maximaal 50 personen toegestaan binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk. Doordeweekse vieringen zijn voorlopig nog niet toegestaan.
De viering van de Paaswake zal met het oog op de avondklok worden vervroegd, opdat alle betrokkenen na afloop tijdig van de viering tijdig thuis kunnen zijn.
De mogelijkheid om de kerk open te stellen voor het branden van een kaarsje of een moment van bezinning, zoals dit binnen het vastgestelde protocol kon, wordt iets verruimd. Het staat de locatieraden vrij om dit vaker per week te doen wanneer daar behoefte aan is.
De openbare vieringen in het weekend kunnen muzikaal worden ondersteund door maximaal 4 cantors en een organist. Alleen deze mensen mogen in de kerkruimte oefenen ter voorbereiding van de viering die ze ondersteunen. Overige fysieke bijeenkomsten en koorrepetities zijn nog niet toegestaan. Iedere zondag kunnen de Eucharistievieringen vanuit Dronten en Zwolle via het internet worden meegevierd.
De gevolgen van de pandemie voor het openbare en kerkelijke leven zijn inmiddels al meer dan een jaar voelbaar. Vele parochianen ervaren de lange periode van beperkingen in het kerkelijke leven als zwaar en belastend. Het Interim Dagelijks Bestuur moedigt u allen aan om nog even vol te houden. Laten wij elkaar moed blijven inspreken en onze hoop vestigen op betere tijden nu de vaccinaties zijn begonnen. Wij wensen u en al uw dierbaren een mooi en waardevol Paasfeest toe!

Met een hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Pastoor Ton Huitink, Jeroen Goosen, Frédérique Molendijk-Tuin, Jos van den Nouland

LET OP: U heeft alleen toegang na reservering. Zie de pagina Nieuws voor informatie over reserveren in uw locatie.

Een volledig overzicht van alle weekendvieringen zoals die in het parochieblad staan, kunt u hieronder downloaden. Koren, schriftlezingen, crèche en bijzonderheden staan hierin vermeld.
Vieringen april/mei 2021 (onder voorbehoud).

In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendviering per locatie zien. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Let op, onze parochie heeft zeven kerken. Kies hieronder de juiste kerk om de eerstvolgende viering te zien. Standaard is hier het litugisch centrum zichtbaar, dat is de Onze Lieve Vrouwe kerk in het centrum van Zwolle. Klik op het driehoekje (onderaan in het vak), kies uw locatie en klik op “Ga” (als de informatie niet automatisch veranderd). Ook kunt u kiezen voor “alle locaties”.

Kampen –> Kampen, OLV ten Hemelopneming
IJsselmuiden –> IJsselmuiden, OLV Onbevlekte Ontvangenis
Hasselt –> Hasselt, St. Stephanuskerk
Hattem –> Hattem, OLV ten Hemelopneming
Basiliek –> Zwolle Centrum, OLV ten Hemelopneming, Basiliek, Peperbuskerk, liturgisch centrum
St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk
H. Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand

De verkortingen verwijzen naar de voorgangers:
TH = pastoor Ton Huitink
JS = priester Jaap Scholten
TvdS = priester Theo van der Sman
HvD = priester Henk van Doorn
AvB = pastor André van Boven
JG = pastoraal medewerkster Jeanne Gerretzen
FvD = diaken Fokke van Dalen
MB = diaken Michael Buijkx
VH = VormHeer
Ds = Dominee
PT = Pastorale team
OS = Pr. O. Swijnenberg

EU = eucharistieviering
W&C = woord- en communieviering
GB  = gebedsviering
OEC = oecumenische viering

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Vieringen, Overige vieringen.