Weekendvieringen

De met ingang van 5 juni a.s. door de overheid ingevoerde versoepelingen van de coronamaatregelen tonen gelukkig een gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers. De overheid heeft een versnelling van verdere versoepelingen per 26 juni a.s. aangekondigd. De bisschoppen hebben inmiddels op basis van de aanpassingen van de overheidsmaatregelen een vertaalslag gemaakt naar de situatie in de parochies. In het navolgende informeren wij u over wat één en ander betekent voor onze geloofsgemeenschappen.

Aantal kerkgangers
• Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door de grootte van het kerkgebouw. In het door het IDB goedgekeurde protocol van iedere geloofsgemeenschap is dit maximaal aantal aanwezigen reeds bepaald en dit aantal blijft gehandhaafd.
• Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd.
• Voor alle activiteiten geldt, dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Reserveren en aanmelden
• Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door méér personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, dient vooraf gereserveerd te worden.
• Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door mínder personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór de viering aan de deur.

Muzikale en vocale medewerking
• Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan.
• Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits:
o er tussen de zangers minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;
o de ruimte waar wordt gerepeteerd voldoende wordt geventileerd.

Mondkapje
• Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Uitreiken H. Communie
• De gang van zaken rond het uitreiken van de H. Communie blijft ongewijzigd voor zowel de bedienaar als de kerkganger.

Doopsel
• De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

Eerste H. Communie
• De viering en uitreiking van de Eerste H. Communie is mogelijk mits alle regels uit het door het IDB goedgekeurde protocol (maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid, uitreiken, anderhalve meter) worden nageleefd.

Vormsel
• De viering van het H. Vormsel is mogelijk mits alle regels uit het door het IDB goedgekeurde protocol (maximum aantal aanwezigen, hygiëne, gezondheid, anderhalve meter) worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.

Bijeenkomsten in de buitenlucht
• De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor (religieuze) bijeenkomsten buiten.
• Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen, dienen gebruik te maken van een mondkapje.

De leden van het IDB zijn blij, dat er in onze parochies weer iets meer mogelijk is. Wij houden de vinger aan de pols en zullen u blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen aan het Corona-front.

Voor nu wensen wij u allen een mooie zomertijd toe!

Met een hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Pastoor Ton Huitink, Jeroen Goosen, Frédérique Molendijk-Tuin, Jos van den Nouland

LET OP: U heeft alleen toegang na reservering. Zie de pagina Nieuws voor informatie over reserveren in uw locatie.

Een volledig overzicht van alle weekendvieringen zoals die ook in het parochieblad staan, kunt u hieronder bekijken. Koren, schriftlezingen, crèche en bijzonderheden staan hierin vermeld. Klik op het icoontje rechtsboven (>>) en kies voor Presentation Mode, zodat het rooster op het volledige scherm wordt getoond.

Vieringen zomer 2021 (onder voorbehoud).

In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendviering per locatie zien. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Let op, onze parochie heeft zeven kerken. Kies hieronder de juiste kerk om de eerstvolgende viering te zien. Standaard is hier het litugisch centrum zichtbaar, dat is de Onze Lieve Vrouwe kerk in het centrum van Zwolle. Klik op het driehoekje (onderaan in het vak), kies uw locatie en klik op “Ga” (als de informatie niet automatisch veranderd). Ook kunt u kiezen voor “alle locaties”.

Kampen –> Kampen, OLV ten Hemelopneming
IJsselmuiden –> IJsselmuiden, OLV Onbevlekte Ontvangenis
Hasselt –> Hasselt, St. Stephanuskerk
Hattem –> Hattem, OLV ten Hemelopneming
Basiliek –> Zwolle Centrum, OLV ten Hemelopneming, Basiliek, Peperbuskerk, liturgisch centrum
St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk
H. Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand

De verkortingen verwijzen naar de voorgangers:
TH = pastoor Ton Huitink
JS = priester Jaap Scholten
TvdS = priester Theo van der Sman
HvD = priester Henk van Doorn
AvB = pastor André van Boven
JG = pastoraal medewerkster Jeanne Gerretzen
FvD = diaken Fokke van Dalen
MB = diaken Michael Buijkx
LE = diaken Leon Evers
VH = VormHeer
Ds = Dominee
PT = Pastorale team
OS = Pr. O. Swijnenberg
MD = pastor Marie José Dusseldorp

EU = eucharistieviering
W&C = woord- en communieviering
GB  = gebedsviering
OEC = oecumenische viering

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Vieringen, Overige vieringen.