Klik hier voor eerstvolgende vieringen in Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Hattem, Hasselt, Herfte-Wijthmen.
Klik hier en hier om een pdf van het vieringenschema te downloaden.
Klik hier voor de online uitzendingen van vieringen in Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Herfte-Wijthmen.
Klik hier voor de overige vieringen (door de week; verzorgingshuizen enz.).
Klik hier voor praktische informatie en hier voor de QRcodes van de digitale collecte


In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendvieringen zien. Onze parochie heeft zeven kerken. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Kampen –> OLV ten Hemelopneming

IJsselmuiden –> OLV Onbevlekte Ontvangenis

Hasselt –> St. Stephanuskerk

Hattem –> OLV ten Hemelopneming

Basiliek –> Zwolle Centrum, Basilek OLV ten Hemelopneming, liturgisch centrum (Peperbuskerk)

St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk

H-Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand


De verkortingen verwijzen naar de voorgangers:

HW = mgr. H. Woorts

TH = pastoor Ton Huitink

JS = priester Jaap Scholten

HvD = priester Henk van Doorn

TvdrS = priester Theo van der Sman

AvB = pastor André van Boven

JG = pastoraal medewerker Jeanne Gerretzen-Veldhuis

FvD = diaken Fokke van Dalen

MB = diaken Michael Buijkx

LE = diaken Leon Evers

ThH = mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom

VH = VormHeer

Ds = Dominee

PT = Pastoraal team

OS = Pr. O. Swijnenberg

MJD = pastor Marie José Dusseldorp


EU = eucharistieviering

W&C = woord- en communieviering

GB  = gebedsviering

OEC = oecumenische viering

EHC = Eerste Heilige Communie

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Overige vieringen.