Weekendvieringen

Hierbij de laatste informatie naar aanleiding van de brief van de Bisschop d.d. 7 januari en vooruitlopend op de persconferentie van de overheid op vrijdag 14 januari a.s. We constateren dat deze richtlijnen nog niet helemaal op elkaar zijn afgestemd.
Het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) vertaalt dit in de volgende richtlijnen die alle ingaan vanaf maandag 17 januari 2022:

  1. Weekendvieringen die volgens het liturgisch rooster plaatsvinden vóór 17.00 uur zijn weer toegestaan.
  2. Doordeweekse vieringen die volgens het liturgisch rooster plaatsvinden vóór 17.00 uur zijn weer toegestaan.
  3. Er kan niet worden geschoven met vieringen van de avond naar de morgen of middag.
  4. Het toegestane aantal kerkgangers is maximaal 50, mits dit past binnen het vastgestelde protocol van de betreffende kerk.
  5. Samenzang is niet toegestaan; de zang kan verzorgd worden door een cantor of maximaal 4 zangers.
  6. Voor de vieringen geldt aanmelden en verder alle basismaatregelen uit het vastgestelde protocol, te weten: de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie, thuisblijven bij klachten en toezicht in de kerkgebouwen.
  7. Overige bijeenkomsten zoals parochiebestuursvergaderingen, catechesebijeenkomsten en koffiedrinken en koorrepetities mogen nog niet plaatsvinden.

Op deze manier denken we een goede balans te hebben gevonden tussen enerzijds de richtlijnen van de overheid en die van de Bisschop en anderzijds de wens van parochianen om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar het geloof te vieren. Tegelijk probeert het IDB op een verantwoorde wijze bij te dragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van verdere besmettingen en van verdere verspreiding van het virus.
Zodra de bisschoppen meer ruimte bieden informeren wij u per ommegaande over de aanpassing van de maatregelen.

Met een bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Jos van den Nouland, Secretaris

In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendviering per locatie zien. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Let op, onze parochie heeft zeven kerken. Kies hieronder de juiste kerk om de eerstvolgende viering te zien. Standaard is hier het litugisch centrum zichtbaar, dat is de Onze Lieve Vrouwe kerk in het centrum van Zwolle. Klik op het driehoekje (onderaan in het vak), kies uw locatie en klik op “Ga” (als de informatie niet automatisch veranderd). Ook kunt u kiezen voor “alle locaties”.

Kampen –> Kampen, OLV ten Hemelopneming
IJsselmuiden –> IJsselmuiden, OLV Onbevlekte Ontvangenis
Hasselt –> Hasselt, St. Stephanuskerk
Hattem –> Hattem, OLV ten Hemelopneming
Basiliek –> Zwolle Centrum, OLV ten Hemelopneming, Basiliek, Peperbuskerk, liturgisch centrum
St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk
H. Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand

De verkortingen verwijzen naar de voorgangers:
TH = pastoor Ton Huitink
JS = priester Jaap Scholten
HvD = priester Henk van Doorn
AvB = pastor André van Boven
JG = pastoraal medewerkster Jeanne Gerretzen
FvD = diaken Fokke van Dalen
MB = diaken Michael Buijkx
LE = diaken Leon Evers
VH = VormHeer
Ds = Dominee
PT = Pastorale team
OS = Pr. O. Swijnenberg
MJD = pastor Marie José Dusseldorp

EU = eucharistieviering
W&C = woord- en communieviering
GB  = gebedsviering
OEC = oecumenische viering

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Vieringen, Overige vieringen.