Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Lourdes bedevaart

In de week van 6-11 oktober 2019 zullen we als 3 samenwerkende parochies een bedevaart maken naar Lourdes. Zie voor meer informatie de Navolging Vandaag en de posters op het mededelingenbord.

Op dinsdag 2 april is er om 20.00 uur een informatieavond voor belangstellenden in de St. Jozefkerk in Zwolle-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur. Vanuit het pastoraal team zullen pastor Theo van der Sman en parochiemedewerker Jeanne Gerretzen meegaan naar Lourdes. We hopen op veel medepelgrims!

Ook als u al eerder bent geweest, bent u van harte welkom om te vertellen over uw ervaringen.

Uitnodiging presentatie diaken André van Boven

De besturen en het pastoraal team van de parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel delen u mede dat met ingang van 1 februari 2019 diaken Drs. A.P. van Boven is benoemd in deze drie parochies.
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van diaken André van Boven.

De presentatie vindt plaats tijdens de eucharistieviering
op vrijdag 8 februari 2019 om 19.00 uur
in de H. Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

Diaken André van Boven is samen met de overige leden van het pastoraal team verantwoordelijk voor het pastorale werk in de drie parochies. De samenwerkende parochies omvatten de geloofsgemeenschappen te Kuinre, Oldemarkt, Steenwijkerwold, Steenwijk, Vollenhove, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Lelystad, Nunspeet/Elburg, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Herfte-Wijthmen, Hattem en Zwolle.

Na afloop van de presentatieviering zal er onder het genot van een kopje koffie en een drankje gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking en felicitatie.

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel,

Ton Huitink, pastoor

Voor Zandhove haal- en breng-vrijwilligers gevraagd

Voor de katholieke viering op Zandhove in Zwolle-Zuid zijn wij op zoek naar haal en breng vrijwilligers. De viering is van 15.30-16.15, het halen en brengen kost een half uurtje tijd. Nadien staat de koffie voor u klaar!

Ook zoeken wij mensen die voorafgaand aan de viering de ruimte klaar kunnen zetten, denk aan het neerzetten van de stoelen en het klaar zetten van de muziek. We zouden erg geholpen zijn met twee of drie sterke vrijwilligers die ons daarbij zouden kunnen helpen.

Interesse? Aanmelden mag via Brechtje Hallo, geestelijk verzorger bij Zorgspectrum Het Zand:
b.hallo@hetzand.nl of 038-4687600 (woe afwezig)

Uitnodiging afscheid pastoraal werker Evelien Reeuwijk

Op vrijdag 4 januari 2019 neemt

pastoraal werker
drs. Evelien Reeuwijk

afscheid van de Parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel.

Klik op afbeelding voor de kaart

Evelien Reeuwijk heeft per 1 januari 2019 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoraal opbouwwerker bij de samenwerkende parochies H. Kruis Raalte en H. Lebuïnus Deventer.

Op vrijdag 4 januari 2019 om 19.00 uur is er een gebedsviering in de Buitenkerk aan de Buiten Nieuwstraat 101 te Kampen, waarin Evelien Reeuwijk met het pastorale team zal voorgaan.
Na afloop van de viering is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Namens de parochiebesturen en het pastoraal team van de parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel,

Ton Huitink, pastoor

Pastoraal werker Evelien Reeuwijk wil als afscheidscadeau bijdragen aan het project van pastor Theo van der Sman: Stichting HAS (Hulp aan Sri Lanka). Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van inventaris voor de school die gebouwd wordt voor 30 dove en slechthorende kinderen/jongeren, nabij de stad Kuliyapitiya.
Wanneer u haar iets wilt schenken, kunt u uw bijdrage overmaken op onderstaand bankrekeningnummer.


Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoraal werker Evelien Reeuwijk