Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 gaat van start met het luiden van de kerkklokken op zaterdag 16 januari om 12 uur. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum zijn beperkt is uw extra steun van nodig.

In de Navolging van dec./ jan.20/21 (op pagina 25), heeft de administrateur van de Parochie Thomas a Kempis, aangegeven op de vraag: “Wat zou u dan kunnen geven? Richtlijn is 1% van uw netto jaarinkomen met een minimum van € 110 per huishouden. Maar meer mag altijd. We hopen dat u gul zult zijn en wellicht is wat u anders ook aan de collecte voor eigen locatie besteed nu uw extra buiten de normale kerkbalans ondersteuning.

Krijgt u geen envelopje in de deur dan kunt u uw gift ook altijd overmaken naar NL 18 RABO 016007032 20 met vermelding kerkbalans en uw locatie.

 

Lockdown

Het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) heeft besloten om, in lijn met de door de overheid afgekondigde lockdown, vanaf heden alle openbare vieringen, inloopmogelijkheden in de kerk, vergaderingen, secretariaten en overige bijeenkomsten op te schorten tot na 19 januari 2020. In deze periode zullen uitsluitend vieringen zonder kerkgangers via het internet worden gedeeld. Uitvaarten zijn toegestaan met maximaal 100 kerkgangers passend binnen het door het IDB goedgekeurde protocol voor die kerk.

Hoewel de kerken in formele zin zijn uitgezonderd van de genomen overheidsmaatregelen en de Nederlandse bisschoppen nog geen aanvullende richtlijnen hebben uitgevaardigd, nemen wij dit besluit vanuit onze eigen verantwoordelijkheid als parochiebestuurders. Onze 18 geloofsgemeenschappen maken deel uit van de samenleving dichtbij en veraf en wij blijven solidair met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten.

Wij wijzen alle parochianen op de mogelijkheid om via het internet met de eigen parochie of geloofsgemeenschap verbonden te blijven. In een extra Pastorale Brief zal het pastoresteam aangeven in welke kerken in de komende kerstperiode de vieringen zullen worden gestreamd. Tevens is er iedere zondagochtend een uitzending van de Eucharistieviering op NPO2.

Vanuit diverse kerken van de 3 parochies worden met Kerstmis en Nieuwjaar wel vieringen gestreamd. Zie hiervoor de pagina On Line vieringen.