Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Voedselbank inzameling

Kampen IJsselmuiden
Vanaf 8 november t/m eind februari kunt u houdbare producten meenemen naar de kerk, zowel in Kampen als in IJsselmuiden. Er is met name behoefte aan de volgende producten: luiers maat 4, 5, 6; pot- of blikgroenten (geen bruine bonen), soep in blik, houdbare melk, thee en suiker.  Denkt u ook nog aan de DE punten?
Werkgroep MOV

Basiliek
Vanaf 22 november t/m 12 december kunt u houdbare producten meenemen naar de kerk. Die zal naast de gebruikelijke vieringen ook op zaterdagen geopend zijn. Er is met name behoefte aan de volgende producten: wasmiddelen, vis in blik, jus d’orange en pot- of blikgroenten. de werkgroep richt zich daarnaast graag op biologisch verantwoorde of natuurlijke producten om dat de arme kant van Nederland die producten zelf minder kan kiezen.                                                                                          Zaterdag 28 november van 13:00 – 16:00 uur; Zaterdag 5 december van 10:00-13:00 uur en Zaterdag 12 december van 13:00 – 16:00 uur.                Paul en Maria van der Vegte en Fokke van Dalen

Onze bijdrage aan de voedselbank is nog steeds héél hard nodig, juist ook in deze bijzondere tijd. Er zal ook een collectebus staan, als u niet in staat bent of het te risicovol te vinden producten te brengen  in Kampen, IJsselmuiden, Basiliek en mogelijk een collecte in de St.- Jozef en Herfte Wythmen.

Hervatting kerkelijke vieringen

Eindelijk is het zover!

Na een tijd van lege kerken vanwege de coronacrisis, mogen we weer bij elkaar komen op de ons zo vertrouwde plek om een viering bij te wonen. Nog wel voorzichtig, maar toch, een begin is er.
Een moment waar door vele parochianen al lang naar is uitgekeken.

Parochianen krijgen vanuit hun eigen locatie bericht over hoe en waar zij zich kunnen aanmelden voor een eucharistie- of gebedsviering.

Zodra het protocol in een locatie is goedgekeurd, volgen hierna verdere gegevens (staat uw kerk er niet bij, dan is het protocol nog niet goedgekeurd).

Actuele stand van zaken Parochie Thomas à Kempis:

St. Jozefkerk, Zwolle:
Voor de eerstvolgende viering, zie Weekendvieringen. Vanwege de 1,5 meter regel van het RIVM kunnen er slechts 38 parochianen deelnemen aan een viering. U vindt zoveel mogelijk gegevens in bijgaande brief en folder o.a. dat en hoe u zich kunt aanmelden (zie onderstaande documenten).

Herstart vieringen St. Jozefkerk en protocol voor vieringen

O.L.V. ten Hemelopneming basiliek, Zwolle:
Zie Weekendvieringen voor bezoek aan zondagse eucharistievieringen! Vanwege Covid-19 (de anderhalve meter richtlijn) is er wel sprake van een beperkte openstelling, er kunnen maximaal 44 kerkgangers aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een digitaal reserveringssysteem. Zie verder onderstaande documenten.

Berichtgeving kerkgangers OLV basiliek en Informatiekaart kerkgangers Basiliek

Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk, Kampen:
Gelukkig mogen kerken weer open en Eucharistievieringen en Woorddiensten onder strikte voorwaarden vanaf 1 juli weer gehouden worden. De Nederlandse bisschoppen hebben aan de R.K. parochies een protocol aangereikt waaraan moet worden voldaan.

Inmiddels voldoen ook wij aan dit protocol. Het aantal kerkgangers is beperkt tot 120 vanwege de strikte eis om onderling 1,5 meter afstand te bewaren; er gelden voorwaarden aan hygiëne en ontsmetting van handen; er zijn looproutes gemarkeerd en kerkwachters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. Over het gezamenlijke zingen is op dit moment nog geen duidelijk beleid beschikbaar. Wel zullen orgel en mogelijk cantor de vieringen ondersteunen. 

Tevens zult u zich voor elke viering (zie Weekendvieringen) moeten aanmelden om één of meer plaatsen te reserveren. In de BIJLAGE bij deze brief leggen wij uit hoe u kunt reserveren en wat van u wordt verwacht bij het betreden van de kerk.

Brief parochianen Buitenkerk en bijlage bij brief

O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis, IJsselmuiden:
In samenwerking met het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) van de Thomas a Kempis parochie en met inachtneming van de RIVM maatregelen tegen bestrijding van het Corona virus heeft de locatieraad IJsselmuiden het kerkgebouw in IJsselmuiden voorbereid op het herstarten van vieringen.
Dit betekent wel dat er maar een beperkt aantal parochianen per viering aanwezig kunnen zijn. In ieder geval niet meer dan 100. De anderhalve meter regel blijft van kracht en dat betekent dat ook tussen parochianen in de kerkbanken voldoende afstand moet zijn. Een huishouden (familie wonend onder 1 dak) mag wel gezamenlijk plaatsnemen in een bank (tot 5 gezinsleden). Daarom zal het aantal parochianen dat deelneemt aan een viering variëren tussen de 47 en 100 mensen.

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Voor aanmelden/reserveren klikt u hier.

R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming, Hattem:

Eindelijk is het zover! Er mag voor het eerst sinds de coronacrisis weer gevierd worden in onze kerk, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Er zal voorlopig eenmaal per twee weken een viering zijn.

In verband met de 1,5 meter afstand is er in onze kerk slechts plaats voor 24 personen. Met het oog op ieders gezondheid, wordt u gevraagd de handen te ontsmetten en de gemarkeerde looproutes te volgen. De kosters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk.

Gezamenlijke zingen is nu niet toegestaan. Wel zullen orgel en mogelijk later een cantor de vieringen ondersteunen. 

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijnen moet u zich voor iedere viering aanmelden om één of meerdere plekken te reserveren. Bijgaand de volledige brief en procedure voor aanmelding voor een viering.

O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Herfte-Wythmen, Zwolle:
Ook in deze kerk mag nu weer gevierd worden. Voor informatie kunt u contact opnemen.

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Met alle maatregelen die we samen tot dusver getroffen hebben in onze geloofsgemeenschappen, hadden we de hoop dat het verder de goede kant op zou gaan in het terugdringen van het coronavirus en dat er nadere versoepelingen zouden kunnen volgen.

Helaas, was het maar waar.

Alom bereiken ons berichten dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen week weer fors is gestegen. De R die staat voor de besmettelijkheid van het virus, was afgelopen week 1,29. D.w.z. honderd coronapatiënten besmetten 129 nieuwe mensen. En de R ligt al een tijdje boven de 1 en dat betekent dat de ziekte niet afneemt, maar groeit.

Hoe graag we elkaar ook in de ons vertrouwde groepen weer zouden willen treffen, we zullen ons verstand er nu goed bij moeten houden en voorzichtig moeten blijven.

Hoezeer we hoopten ook met de doordeweekse vieringen voorzichtig weer te kunnen beginnen, zien we ons nu door de negatieve ontwikkeling toch genoodzaakt daar voorlopig vanaf te zien.

De zondagsvieringen gaan door aan de hand van de opgestelde protocollen en ook de dagelijkse viering vanuit de basiliek kan op de gebruikelijke wijze via Facebook of YouTube gevolgd worden.

Mochten er in jullie geloofsgemeenschap koffiebijeenkomsten worden gehouden, vraag je dan af of dit voldoende veilig gebeurt of dat hier mogelijk ook tijdelijk mee gestopt moet worden.

We hadden gehoopt jullie een positiever bericht te kunnen sturen, maar verhoogde voorzichtigheid blijkt op dit moment toch de beste remedie tegen het virus.

Gelukkig kunnen we via telefoon, kaart e.d. aandacht aan elkaar blijven besteden.

Veel sterkte met alles en houd de moed erin.

Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
       pastoor Ton Huitink
       Frédérique Molendijk
       Jeroen Goosen
       Theo Leferink