Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Dragende vleugels

We bidden het vaak tijdens de voorbeden.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

Dan moeten er wel mensen in bestuur, locatieraden en werkgroepen gedragen kunnen worden!

Beste medeparochianen,

Met deze brief willen we u informeren over ontbrekende dragende vleugels in onze parochie en hulp vragen voor de nabije toekomst. Het tekort aan man(vrouw)kracht is nijpend!

Ondernemen we niets dan moeten we voor het voortbestaan van de parochie en de ons vertrouwde kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen het ergste vrezen.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een medewerker/medewerkster voor het parochiesecretariaat. José Otte stopt na ruim 25 jaar. Een bemand parochiesecretariaat is van essentieel belang voor de voortgang van alle taken binnen onze parochie.

Een betaalde functie in deeltijd. Kunt u dit aan? Kent u iemand in uw omgeving die dit op zich wil nemen? Voor de volledige tekst van de advertentie verwijzen wij u naar de Navolging van begin september, de website van de parochie of naar de advertentie in “in de buurt” Zwolle.

Ook in het bestuur hebben we teveel lege plekken:

 • Er is nog steeds geen penningmeester. Marjan Zonjee is administrateur en we zoeken iemand die tot het bestuur kan toetreden en voldoende boekhoudkundig onderlegd is.
 • De secretaris wordt op grond van zijn leeftijd niet herbenoemd, we zijn dus op zoek naar een bestuurslid die deze taak kan overnemen.
 • We hebben ook nog steeds een vacature in het bestuur voor een bestuurslid die zich inzet voor jeugd en jongeren.
 • We hebben op 2 posities mensen van buiten de parochie c.q. mensen die op ad-hoc basis taken uitvoeren.
 • We in zijn totaliteit ultimo dit jaar nog slechts 3 benoemde bestuursleden hebben.

Kortom: als niemand zich meldt, wordt de parochie op talloze vlakken onbestuurbaar.

Ook zijn er in de diverse locaties vacatures; denk aan lid locatieraad en vrijwilligers voor diverse taken. Neem contact op met de locatieraad van uw kerk en hoor waar uw hulp wenselijk is.

Uw sollicitatie en de aanmelding als kandidaat voor het parochiebestuur kunt u sturen naar het secretariaat van de parochie Ministerlaan 203 8014 XE Zwolle of e-mail naar secretariaat@parochie-thomasakempis.nl. Wilt u eerst nadere informatie, neemt u hiervoor contact met ons op, we zullen u die graag geven.

Wilt en kunt u een dragende vleugel zijn? Wij zien er naar uit u te ontmoeten!

We hopen dat door deze brief u de noodzaak inziet van uw inzet om taken te vervullen binnen onze parochie, waardoor we ook in de toekomst een kerk zijn voor allen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de parochie Thomas a Kempis

G. Simon
Secretaris

Gezocht: medewerk(st)er voor het parochiesecretariaat

Parochie Thomas a Kempis is een samenwerkingsverband van 7 lokale kerkgemeenschappen en zoekt een

MEDEWERK(ST)ER VOOR HET PAROCHIESECRETARIAAT

voor de taakomvang van maximaal 18 uur per week en in verband met de bezetting verdeeld over 4 werkdagen.

Het secretariaat wordt bezet door 2 personen.

Taken die bij deze functie behoren

 • Praktische ondersteuning parochiebestuur, pastoraal team en (waar nodig) locatiesecretariaten
 • Voorbereiding en verslaglegging vergaderingen
 • Bereikbaarheidsdienst
 • Afhandeling post / correspondentie
 • Regelen ziekenzalving / uitvaarten
 • Bijhouden parochieboeken
 • Voorbereiding actie Kerkbalans
 • Vraagbaak voor parochianen en vrijwilligers

Om deze functie goed te kunnen vervullen, verwachten wij dat de kandidaat:

 • Kerk betrokken is.
 • Ervaring heeft met secretariële werkzaamheden
 • Beschikt over goede schrijfvaardigheid, en goede vaardigheden op het terrein van Windows applicaties.
 • Initiatieven toont, organisatorisch en communicatief sterk is en goed kan samenwerken.

De Parochie Thomas a Kempis biedt:

 • Een salaris passend bij uw opleidingsniveau, leeftijd en ervaring
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de (financiële) regelingen van het Bisdom
 • Aanstelling gebeurt in eerste instantie voor bepaalde tijd, in beginsel voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren daarna voor onbepaalde tijd.

Sollicitatiebrieven, vergezeld met een c.v., dienen schriftelijk en/of per e-mail voor 1 oktober 2021 te worden gericht aan: de secretaris van de Parochie Thomas a Kempis, t.a.v. G. Simon, Ministerlaan 203, 8014 XE Zwolle.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de heer H. Wortelboer, telefoonnummer 06 47857133.

VREDESWEEK ZWOLLE

VREDESWEEK ZWOLLE van 18-26 september 2021
Thema: Jij hoort erbij!
Vanwege diverse corona maatregelen kunnen geplande evenementen soms niet of in aangepaste vorm doorgaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Kijk vooraf op onze website: www.vredesplatformzwolle.nl

Het programma voor deze week:

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie.

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Cursusleider is Ronald de Haan.

De corona pandemie leidde ertoe dat vorig jaar geen nieuwe cursus kon worden opgestart. Enkele cursisten Kerkmusicus-III konden met de nodige vertraging nog succesvol hun examen afleggen. En ook dit najaar zullen twee KM-III kandidaten vertraagd hun cursus met een examen afsluiten.

De start van de nieuwe cursus staat gepland medio november en is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.

De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:

Marcus de Haard

Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.

Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl