Wie ernstig ziek is of het levenseinde ziet naderen, heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan het sacrament van de ziekenzalving steun, hulp  en genade van de heilige Geest geven.

Wanneer er geen priester beschikbaar is óf er is sprake van een pastorale of bijzondere relatie met een van de andere pastores, kan de Ziekenzegen worden gegeven. De Ziekenzegen is een voortzetting van de oude gewoonte om in navolging van Christus en zijn apostelen zieken de handen op te leggen.

Bereikbaarheidstelefoon

De bereikbaarheidsdienst voor Sacrament van de zieken, ziekenzegening en uitvaart is 24 uur per dag bereikbaar op telefoon nummer: 038 4609860.

Gemeenschappelijke ziekenzalving.

Bovendien is er jaarlijks een Eucharistieviering met gemeenschappelijke Ziekenzalving. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. Het is niet nodig tot op het laatste moment te wachten met de ziekenzalving, en men mag het meerdere keren ontvangen.