Herfte-Wythmen

Herfte-Wijthmen

Valkenbergweg 26
8026 RK Zwolle (Herfte-Wijthmen)
Locatiesecretariaat


Pastoraatgroep

H.J.M. (Leni) Rienties – Kalter
M.J.C. (Mieke) Logtenberg – Boerdijk
C.M.W.M. (Lia) van Veen – Nagelmaeker


Locatieraad
B. (Bart) Reuvekamp
R.J.J. (René) Poppe
F.H. (Frank) Krisman
A.M.J. (Antoinette) Holterman
W.A.B. (William) Meijer (Budgethouder)


Eerstvolgende vieringen:

Vieringen overige kerken.
Online vieringen.


Collecte of kerkbijdrage:

Bankrekening: NL57 RABO 0174 3110 36


De kerk in Herfte-Wijthmen is bereikbaar via telefoonnummer (038) 460 98 60 of via dit mailadres.

Hier kun je terecht voor:

  • Bezoek ontvangen
  • Misintenties
  • Abonnementen & Kopij parochieblad
  • Overige zaken Herfte-Wythmen

N.B.  Voor dopen, 1e communie, trouwen enz: parochiesecretariaat.

Lees hier meer over de geschiedenis en achtergrond van de locatie Herfte-Wijthmen