St. Stephanuskerk Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Eiland 22
8061 HT Hasselt

Tel: 038 460 98 60
e-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
Rabobank NL80 RABO 0325 6145 20
t.n.v. Parochie Thomas a Kempis Zwolle

Contactadres
Jan en Annemarie Fransen

Locatieraad
Voorzitter: Vacant
Secretaris: (Anniek) van Olst-Brinkman
Budgethouder: Joop Ludeking

Noot: In tegenstelling tot het rooster hieronder vinden er nog geen openbare vieringen in de Hasselt plaats.
De vieringen worden tot nu, alleen online uitgezonden via facebook en you tube kanalen.
Zie daarvoor de pagina “Vieringen”-“On Line Vieringen”.

Momenteel zijn er slechts enkele locaties waar vieringen kunnen worden gehouden. Houd de pagina Nieuws in de gaten voor informatie over locatie en tijden van vieringen.