St. Stephanuskerk Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Kerkgebouw Hasselt

Eiland 22
8061 HT Hasselt

Tel: 038 460 98 60
e-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
Rabobank NL80 RABO 0325 6145 20
t.n.v. Parochie Thomas a Kempis Zwolle

Contactadres
Jan en Annemarie Fransen

Locatieraad
Voorzitter: Vacant
Secretaris: (Anniek) van Olst-Brinkman
Budgethouder: Joop Ludeking