O.L. Vrouwe of Buitenkerk, Kampen

Buitenkerk Kampen

Buitenkerk Kampen

Buiten Nieuwstraat 97
8261 AS Kampen

tel. (038) 337 05 60
e-mail:
olvthkampen@parochie‑thomasakempis.nl

Bankrekeningen locatie Kampen:
Intenties: NL28 INGB 0000806168
Kerkbijdrage: NL71 INGB 0003503643
t.n.v. Parochie Thomas a Kempis, Zwolle
Locatiesite: www.rkkerkkampen.nl

Locatiesecretariaat
ma: 18.30 – 21.00 uur
do: 09.00 – 11.30 uur

Pastoraatgroep
tel. 06 244 956 88

Locatieraad
Voorzitter: vacant
Secretaris: vacant
Budgethouder: C.J.M. (Clemens) Huesmann
Leden: M.S.H. (Thijs) Bont
L. (Louis) Braakhuis
W. (Wilco) Wezenberg
R. (Rob) Alferink
R. (Rob) Masseling

Zodra er weer vieringen in deze locatie worden gehouden, kunt u dat zien onder Nieuws.