Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Ontmoetingen onder de sycamore

Con amore, “met liefde, graag” kende ik wel. Maar van “sycamore” had ik nooit gehoord. Het blijkt de naam te zijn van de vijgenboom waar de belastinginner Zacheüs in klom toen hij Jezus wilde zien (Lucas 19). Door die persoonlijke ontmoeting veranderde zijn leven, en hij stortte terug wat hij mensen teveel had laten betalen. Hij luisterde echt, werd echt gezien, zijn vragen deden ertoe. Onze belastingdienst zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen – maar wij ook!

Sycamore is namelijk ook de naam voor een inspirerende online cursus. Je kunt er als het ware in een boom klimmen om Jezus beter te leren zien en anderen te ontmoeten. Father Stephen Wang uit Engeland bespreekt in youtube video’s van zo’n 20 minuten enkele vragen waar ieder mens vroeg of laat mee te maken krijgt. Wat versta je onder geluk? Wat is er na de dood? Waartoe dient het allemaal? Wat is liefde? In hoeverre is een mens vrij? Het zijn van die vragen waar je over kunt lezen en waar de kerk en bijna elke levensbeschouwing dingen over leert. Maar als je erover in gesprek gaat met anderen ontdek je meer dan alleen kennis of je eigen mening. Je kunt groeien met elkaar, als je tenminste echt bereid bent naar elkaar te luisteren en er geen wist-je-dat-je van maakt.

De manier waarop Sycamore omgaat met deze vragen ervaar ik als open en respectvol. Je hoeft niet braaf gelovig te zijn om uit je hoofd te leren wat de kerk allemaal leert. Bij Sycamore zijn er steeds open gespreksvragen als “wie was voor jou inspirerend?” “Op welke momenten vind je het
moeilijk om echt op God te vertrouwen?”en “wat heeft jou geráákt in dit fragment?”

Al eerder hebben we bij “LeerThuis” en “Nieuwe Ruimte” ervaren dat hierover met elkaar in gesprek gaan zelfs online kan verbinden en verdiepen. Zelfs mensen die beroepshalve de hele dag al online moeten werken vonden het verfrissende avonden. Je praat ánders dan in een vergadering, meer zoals bedoeld in de synode gesprekken, d.w.z. er is genoeg ruimte voor iedereen en twijfel mag er ook zijn.

De veertigdagentijd is een mooie tijd voor sycamore. We bekijken 5 afleveringen met vragen die passen bij de tijd vóór Pasen. Bijvoorbeeld “Het bestaan van God”, “Wie is Jezus?” “Wat is ware vrijheid?”. Heb je een keer gemist of leest u dit pas later, dan kun je op www.rk-alphacentrum.nl/sycamore zelf een aflevering terugkijken, met NL ondertiteling. Er wordt géén voorkennis verondersteld, en als je hulp nodig hebt om op je computer, tablet of telefoon mee te kunnen doen, dan regelen we dat. Juist dat we onze talenten samen brengen maakt dat deze ontmoetingen zo geslaagd zijn. Persoonlijk en intiem soms zelfs, maar nooit méér dan je zelf wil, er moet niks.

Je/u kunt je aanmelden bij het Parochiesecretariaat

U/je kunt meedoen aan 5 online avonden op woensdag 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april 20:00 – 21:30u

We proberen ook een ‘fysieke’ ontmoeting te organiseren met elkaar op een dag of avond die we met elkaar zullen afspreken.We wensen u een goede 40-dagentijd toe met mooie ontmoetingen!

Hartelijke groet namens het Sycamore team, diaken Michael Buijkx

m.buijkx@pastoraalteam.com tel. 06 2300 5964