Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer. Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in de zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf heeft overgeleverd voor mij.
(Gal.2, 19-20)

Christus valt. Vaak vallen we zelf ook. Soms door oorzaken buitenaf maar soms ook door onze eigen fouten. Dan is het goed je gedragen te weten in gebed. Dat kan in deze tijd op weg naar Pasen door alleen of samen met gezinsleden of bekenden de Kruisweg te bidden.