Werken van Barmhartigheid

De 7 werken van barmhartigheid zijn opgetekend door Matteus en kunnen in de schrift terug gevonden worden in hoofdstuk 25: 35-45
Veel van de sociale organisaties op de diaconale kaart zijn actief onder één van deze werken.

De 7 werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken bezoeken
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

8. De wereld rentmeesteren
Paus Franciscus heeft een “achtste werk van barmhartigheid” toegevoegd aan de zeven werken die reeds bestonden. “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis”.
Of wel zorg voor de aarde opdat zij doorgegeven kan worden aan de kinderen van onze kinderen.