De 7 werken van barmhartigheid zijn opgetekend door Matteus en kunnen in de schrift terug gevonden worden in hoofdstuk 25: 35-45
Veel van de sociale organisaties op de diaconale kaart zijn actief onder één van deze werken.

De 7 werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken bezoeken
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

8. De wereld rentmeesteren
Paus Franciscus heeft een “achtste werk van barmhartigheid” toegevoegd aan de zeven werken die reeds bestonden. “Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis”.
Of wel zorg voor de aarde opdat zij doorgegeven kan worden aan de kinderen van onze kinderen.

Diaconaal Platform Zwolle

De TaK parochie is aangesloten bij de samenwerkende kerken op het gebied van diaconie. De website van het DPZ heeft een uitgebreide sociale kaart met de werken van barmhartigheid en de vrijwillige of gesubsidieerde organisaties die hier actief op zijn.