Weekendvieringen

Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 zijn de coronamaatregelen aangepast voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (zie onze brief dd. 24-2-2022).

Aangezien gebleken is dat de richtlijnen niet overal eenduidig worden uitgevoerd, geven we nogmaals aan dat van alle maatregelen die in de loop der tijd waren afgekondigd er twee gehandhaafd blijven ter vermijding van handcontact:

1. Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.

2. Collecteren tijdens de viering is mogelijk, mits wordt vermeden om de collecteschalen van hand tot hand door te geven.

Met een bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Jos van den Nouland, secretaris

In het blokje hieronder kunt u de eerstvolgende weekendviering per locatie zien. Bij een rode datum is dat meer dan een week verder in de toekomst.

Let op, onze parochie heeft zeven kerken. Kies hieronder de juiste kerk om de eerstvolgende viering te zien. Standaard is hier het litugisch centrum zichtbaar, dat is de Onze Lieve Vrouwe kerk in het centrum van Zwolle. Klik op het driehoekje (onderaan in het vak), kies uw locatie en klik op “Ga” (als de informatie niet automatisch veranderd). Ook kunt u kiezen voor “alle locaties”.

Kampen –> Kampen, OLV ten Hemelopneming
IJsselmuiden –> IJsselmuiden, OLV Onbevlekte Ontvangenis
Hasselt –> Hasselt, St. Stephanuskerk
Hattem –> Hattem, OLV ten Hemelopneming
Basiliek –> Zwolle Centrum, OLV ten Hemelopneming, Basiliek, Peperbuskerk, liturgisch centrum
St. Jozef –> Zwolle Zuid, Jozefkerk
H. Wythmen –> Zwolle (Herfte-Wythmen), OLV van Altijddurende Bijstand

De verkortingen verwijzen naar de voorgangers:
TH = pastoor Ton Huitink
JS = priester Jaap Scholten
HvD = priester Henk van Doorn
AvB = pastor André van Boven
JG = pastoraal medewerkster Jeanne Gerretzen
FvD = diaken Fokke van Dalen
MB = diaken Michael Buijkx
LE = diaken Leon Evers
VH = VormHeer
Ds = Dominee
PT = Pastorale team
OS = Pr. O. Swijnenberg
MJD = pastor Marie José Dusseldorp

EU = eucharistieviering
W&C = woord- en communieviering
GB  = gebedsviering
OEC = oecumenische viering

Daarnaast zijn er vieringen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden in zorgcentra en ziekenhuizen. Een overzicht daarvan vindt u in het menu Vieringen, Overige vieringen.