Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2021 gaat van start met het luiden van de kerkklokken op zaterdag 16 januari om 12 uur. U wordt allemaal opgeroepen mee te doen! Juist in deze tijden waar de collectegelden voor de locatie tot een minimum … Lees verder

Sacramentsbediening

Geachte lezer, Hierbij vragen wij uw aandacht voor bijgaande brief van kardinaal Eijk over de sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus. 200330 Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus – Richtlijnen en suggesties voor het Aartsbisdom Utrecht … Lees verder

Kruisweg

Omdat we tijdens deze gezondheidscrisis niet samen als gelovigen de kruisweg in de kerk kunnen bidden is onder de pagina vieringen een kruisweg opgenomen die u zelf thuis kunt bidden. … Lees verder

Coronavirus update

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij … Lees verder

Coronavirus

Vrijdagavond is voor de Onze Lieve Vrouwe Basiliek ten Hemelopneming de viering van de martelaren gepland. Deze staat met een aanvangstijd voor 13 maart om 19:00 uur. In verband met de afgekondigde maatregelen door het kabinet deze middag heeft het … Lees verder