MEMENTO MORI:

Nieuws van het R.K. Kerkhof Zwolle

 

Mevrouw K….

Ik zie haar nog voor me, de frêle al wat oudere vrouw, die zich nog graag dienstbaar wilde maken voor de kerk, zoals ze haar hele leven al dienstbaar was geweest. Van huis uit katholiek opgevoed, naar katholieke scholen geweest en later als onderwijzeres op een katholieke school gestaan. Getrouwd, zeker met een katholieke man, maar helaas geen kinderen. Nu maakte ze de notulen voor de gezamenlijke parochies in het Zwolse en ze deed dat met overgave, hoewel de notulen die ze maakte, lang niet altijd weergaven wat er besproken was. Ze deed het toch maar, een rotwerk vond iedereen, maar zij deed het. Haar intenties waren zuiver en veranderingen in haar tekst riepen ook nooit weerstand bij haar op. Ik zie haar nog voor me…. telkens wanneer ik langs het pad op het kerkhof loop waar ze nu al jaren geleden begraven ligt. Hebt u dat ook dat je herinneringen ophaalt aan de hand van achtergebleven dingen, een foto, een gebruiksvoorwerp zoals een schaaf van mijn overleden vader, een horloge of wat dan ook nagelaten door een dierbare?

Als je wat ouder wordt lees je vaker dan gemiddeld de overlijdensadvertenties in de kranten, al was het alleen om het gevoel te hebben dat je vooral aandacht moet hebben voor de mensen om je heen, en te beseffen dat met het verstrijken der jaren eens het ogenblik zal komen dat ook jij afscheid zult nemen van dit ondermaanse bestaan.

In die advertenties zie je heel vaak vermeld staan: “wij zullen je nooit vergeten” of woorden van soortgelijke strekking. Die woorden zijn op dat ogenblik zonder meer oprecht en gemeend en de opstellers hebben ongetwijfeld de bedoeling daar op heel eigen wijze invulling aan te geven.

Wanneer die woorden worden gevolgd door de mededeling dat de crematie heeft plaatsgevonden bekruipt mij weleens de gedachte dat herinneringen aan een overledene toch gemakkelijker voor ogen te krijgen zijn wanneer er sprake is van een ouderwetse begrafenis, waarbij alle dierbaren zelf meehelpen bij het afscheid op het kerkhof, het werpen van het handje met zand in het graf, en wanneer er gezorgd wordt voor een monument waardoor ook toevallige passanten (zoals ikzelf bij mevrouw K. ) nog weer herinnerd worden aan wie daar begraven ligt. Natuurlijk ook na een crematie kan er een plaats voor een monument gevonden worden, hetzij in de urnenmuur of urnengraf en ook daar kunnen passanten door de naam duiding herinneringen ophalen, maar dat is gemakkelijker na een begrafenis, waarbij eenieder nog zijn gedachten heeft over de omstandigheden waaronder die plaatsvond, bij de een was het hondenweer, bij een ander weigerde er van alles, zoals onlangs de geluidsinstallatie op ons kerkhof. (overigens intussen vervangen) Bij een crematie verloopt alles clean, geconditioneerd. Maar zo is het leven niet, althans vaak niet. We worden het meest herinnerd aan de weerbarstigheid van het leven door ook afscheid te nemen op de meest natuurlijke manier zoals ook van oudsher gebruikelijk. Het is niet voor niets een van de zeven deugden van christenen om hun doden te begraven. Op het katholiek kerkhof in Zwolle aan de Bisschop Willebrandlaan liggen sedert de oprichting in 1841, nu al zo’n 20.000 overledenen begraven. Het grootste gedeelte van hen is digitaal terug te vinden wanneer u de website van ons kerkhof bezoekt via www.rkkerkhofzwolle.nl maar ook bent u altijd van harte welkom op ons kerkhof tijdens openingstijden, zeg maar ’s winters dagelijks tot 16.30 en zomers tot 19.30 uur, elke dag vanaf 9.00 uur.

Je kunt zeggen dat heel Katholiek Zwolle daar begraven ligt. Wil je daar ooit van deel uitmaken en herinneringen van je achterlaten, reserveer dan een plaatsje. Ooit komt er een moment dat je het leven los moet laten en ook al zeggen je naasten dat ze nooit op een kerkhof komen, er komt eens een moment dat ze er anders over denken en dan is daar die blijvende herinnering, niet alleen voor je naasten, maar ook voor je buren, kennissen, die je evenzeer missen en die zich jou best mogen herinneren.

Jan Tuin, voorzitter R.K. Kerkhof Zwolle. tel. 038-4533853 e-mail: kantoor@rkkerkhofzwolle.nl