dominicanenkloosterDe Dominicaner orde heeft in Zwolle aan het begin van de twintigste eeuw een klooster opgericht om fraters op te leiden. In 1966 is de opleiding beëindigd. De band die het klooster had opgebouwd met een deel van katholiek Zwolle leidde ertoe dat de kloosterkerk in 1965 tot een rectoraatskerk werd omgevormd. Dit is een kloosterkerk met rechten die ook aan een parochiekerk toekomen.

Dominicanenkerk
Rectoraat St. Thomas van Aquino
Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle
038 425 44 00
rectoraat@kloosterzwolle.nl
www.kloosterzwolle.nl